Osemusha nephupho lokusebenza njengesicishamlilo

Lubhalwe nguKhaya Ndaba

Owezicishamlilo uBanele Shongwe ubebona abantu besosizini beshona bebulawa umlilo – lokho kwamenza wanquma ukusindisa izimpilo zabantu.

UShongwe wase-Roodepoort entshonalanga yeGoli ufuna ukusiza abantu ikakhulukazi labo abahlala emijondolo abayizisulu zomlilo ikakhulukazi ebusika.

Leli bhungu (18) lithi lajoyina uhlelo lwe-City of Johannesburg EMS cadet ngo-2018 okuwuhlelo oluqeqeshayo oluphinde lunikeze isiqondiso somsebenzi kubantu abasha abaphakathi kweminyaka engu-12 kuya kwengu-18 emkhakheni wezimo eziphuthumayo.

“Angikaze ngibheke emuva. Kuwumsebenzi wephupho lami,” etshela i-Scrolla.Africa. “Akukho lutho olungcono kunokusindisa impilo.”

Uthe lolu hlelo lwama-cadet lubaqeqeshele usizo lokuqala namakhono okucisha umlilo.

“Ngesikhathi sohlelo uthando lwami lokucisha umlilo lwakhula. Angiziboni ngenza okunye. Uma ngibona imoto yesicishamlilo ngivele ngijabule,” kusho uShongwe.

Uthe uthando lwakhe lokucisha umlilo luphuma emndenini wakhe onomlando wezosizo oluphuthumayo nokusindisa impilo. Umama wakhe ungudokotela kanti umalume wakhe usebenza kwabezimo eziphuthumayo.

“Baningi abantu emndenini wami abasebenzela abezimo eziphuthumayo. Ngesikhathi ngineminyaka eyisithupha umalume wangikhuthaza ukuthi ngisebenze ezicashamlilweni. Kwesinye isikhathi wayehamba nami uma eshayela. Ubeyiqhawe lami,” esho.

Ukuqeqeshwa kwakhe kwamiswa ngesikhathi se-Covid 19 ngoba imali yokuqeqeshwa yadluliselwa kwezinye izinsiza ezibalulekile kanti uhlelo lwe-cadet alukaqali kabusha.

Kodwa uShongwe uthi umasipala umthembise ukuthi uzophothula zonke izigaba ezintathu zezifundo zobuchwepheshe bomlilo. Lapho uzofunda wonke amakhono owadingayo ukuze abe umsebenzi wezicishamlilo oqeqeshiwe.

Njengamanje lelo phupho lisamisiwe. “Besinomhlangano ngemuva kokuhlangana nomnyango edolobheni,” esho.

“Kodwa besingakacutshungulwa ngoba umnyango uthi ayikho imali.”

Uzama ukuqongelela imali ngokwenza amatoho ukuze akwazi ukubhalisa ekolishi le-FET elinikeza izifundo zobuchwepheshe bomlilo ukuze aqedele ukuqeqeshwa kwakhe.

Njengamanje usebenza njengomsizi e-UJ Emergency Medical Services ukuze aziphilise futhi unethemba lokuthi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo uzobe esesondele ekufezeni iphupho lakhe.

Okhulumela abakwa-EMS eGoli uRobert Mulaudzi uthe umasipala awuzange uthembise uShongwe lutho.

“Wayeyingxenye yohlelo lwama-cadet olwalufundisa intsha ngeMigqibelo. Lolu hlelo bekuhloswe ngalo ukuthi abantu abasha bangangeni ezintweni zobugebengu nokuthi baphinde baqwashise abantu ngemikhakha yezicishamlilo,” esho. 

Izihloko zakamuva