Osemusha nebhizinisi lokutshala ama-strawberry

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Ngesikhathi uYonela Nobanda Zozi ebona ukuthi kunesidingo sama-strawberry edolobheni langakubo uye wonga imali, wayeka umsebenzi wakhe wase eqala ukuwatshala.

Lo mfundi oneziqu ze-Occupational Health and Safety wasesigodini sase-Qebedu, e-Eastern Cape uthe wathatha lesi sinqumo ngemuva kokubona ukuthi abadayisi edolobheni langakubo e-Lusikiski bayaphuma bayothenga ama-strawberry kwamanye amadolobha.

Waqala ukutshala ama-strawberry ngoMbasa ngo-2020 wase ewathengisela abathengisi kanye nabantu bendawo.

“Angiyanga esikoleni ukuyofundela ukutshala ama-strawberry. Ngilwenzile ucwaningo lwami futhi ngijabule ngemiphumela.”

Utshala ama-strawberry egcekeni lakhe futhi unethemba lokuthola indawo eyengeziwe esikhathini esizayo ukuze akhiqize isivuno esikhulu.

UYonela utshele i-Scrolla.Africa ukuthi ukwesekwa akuthola kubantu bakule ndawo kuyamangaza.

“Ngihlezi ngitshela wonke umuntu ukuthi ngiyakwazisa ukwesekwa ngoba ngaphandle kwabo bengingeke ngiphumelele,” esho.

Iphakethe lama-strawberries akhe libiza u-R30.

Ukholelwa ukuthi abantu abasha nanoma ngubani ozama ukuthola umsebenzi udinga ukubheka ezolimo nezamabhizinisi.

“Amathuba emisebenzi ayivelakancane kuleli kanti njengabantu bakuleli kumele sithole ezinye izindlela zokondla imindeni yethu. Abantu bacindezelekile futhi ukuhlala ekhaya ungenzi lutho kuyakhathaza. Sonke sinesiphiwo esisiphiwe uNkulunkulu; umsebenzi wethu ukuthola leso siphiwo sisisebenzise,” esho.

“Izinga eliphezulu labantu abangasebenzi liyinselelo yawo wonke umuntu; ngenkathi sisalinde uhulumeni ukuthi asivulele amathuba omsebenzi sidinga ukuzama amanye amabhizinisi.”

Ibhizinisi lakhe aligcini nje ngokumgcina ematasa kodwa limsiza ukondla umndeni wakhe.

USinalo Jotela (26) uthanda ibhizinisi likaZozi. “Asisayi edolobheni uma sidinga ama-strawberry ngenxa yakhe. Ngiyameseka ngoba ubengakhali ngokuntuleka kwamathuba omsebenzi. Kukhona akwenzayo ngenkathi esalinde ukuthola umsebenzi.”

Esithombeni esingenhla: UYiva Nobanda ekhombisa ama-strawberry atshalwe uYonela

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva