Osebenza engadini uhlenge indoda emotweni ebisha 

Lubhalwe i-GroundUp

Osebenza engadini uJohn Manda udonse ikhehla emotweni evuthayo wasindisa impilo yalo.

UCarel van Biljon ongazange akwazi ukusebenzisa imilenze yakhe ngemuva kokuphathwa isifo sohlangothi ubevaleleke esihlalweni somgibeli ngoLwesine ngesonto eledlule ngesikhathi imoto yakhe isha. Unkosikazi wakhe uMitzi ucele usizo kanti uManda obesebenza eduzane ubone ifu lentuthu emnyama wagijima waya endaweni yesigameko wafike wakhipha uVan Biljon emotweni, kubika i-GroundUp.

UCarel noMitzi bathenga imoto yabo yohlobo lwe-Mercedes Benz ngo-1997 cishe eminyakeni eyisishiyagalombili edlule futhi bebehlele ukuyigcina “kuze kube sekupheleni kwezimpilo zabo.” Laba ababili abaneminyaka ephakathi kuka-80 bebeyithanda le moto.

Cishe ezinyangeni eziyisithupha ezedlule uCarel waphathwa isifo sohlangothi esamenza wakhubazeka emlenzeni. Ubengasakwazi ukushayela kwase kudingeka ukuthi asebenzise izinduku ukuze ahambe.

NgoLwesine olwedlule ngemuva kokuhlala endlini izinyanga ngenxa yesimo sikaCarel lezi zithandani ziye zanquma ukuthi zidinga uhambo olude. UMitzi nguye imoto kanti baye basuka e-Somerset West behla ngomgwaqo u-R44 ogwini lolwandle baze bayongena endaweni encane yase-Rooiels kuMasipala wase-Overstand.

Kuthe kusenjalo injini iye yathula, imoto yama kwase kushunqa intuthu ebhuthini. UMitzi wehle emotweni wavula ibhuthi wabona amalangabi ephuma kwi-exhaust. Uye wamemeza wacela usizo. UCarel ubevaleleke emotweni.

Phezulu emgwaqeni uManda wase-Malawi ubesebenza engadini kwenye yezindlu zase-Rooiels.

Uthe ubone ifu lentuthu emnyama likhuphuka ngamamitha angu-200 ukusuka lapho abesebenzela khona. Uye waphuthuma endaweni yesigameko wafica imoto isha.

“Ngibone owesifazane ngaphandle kwemoto ebukeka edinga usizo,” kusho uMandla.

“Ngiye ngambuza ngathi ‘ukahle? owesifazane uphendule wathi ‘cha’.”

Uthe wonke amawindi ebevaliwe kuvulwe isicabha somshayeli kuphela.

“Ngesikhathi ngibheka ngaphakathi ngibone owesilisa evaleleke esihlalweni esingaphambili somgibeli. Ngiye ngacabanga ukuthi kumele ngabe uhogele intuthu emnyama ebiphuma. UNkulunkulu ungiphe amandla,” esho.

“Ngivule isicabha ngamkhiphela ngaphandle.

“Ukuphakamisa le ndoda bekungelula futhi ngiye ngahogela intuthu. Kuqhamuke omunye umuntu wangisiza ukuthi siqhelise le ndoda kule moto.”

Kubizwe izicishamlilo ezifike ngokushesha zizocisha umlilo.

UManda ophuma esifundeni sase-Nkhata Bay esisenyakatho ye-Malawi useneminyaka eyisishiyagalombili ekuleli. Wehlelwa usizi nyakenye ngesikhathi eshonelwa indodakazi yakhe encane.

Kulo nyaka isiphepho uFreddy siye sacekela phansi ingxenye yendlu yakhe e-Malawi lapho okuhlala khona umkakhe.

Ubengabazi abakwaVan Biljon.

“Sonke siyadingana. Noma ngabe ucebile, umpofu, ufundile noma cha kumele sisizane ngakho konke esingakwenza,” esho.

“Yonke into yenzeke ngokushesha okukhulu,” kusho uCarel van Biljon.

“Ngikhishwe emotweni ngahlaliswa phansi.”

Isakhamuzi sase-Rooiels singenise abakwaVan Biljon emzini waso sabanikeza itiye saphinde sahlela imoto ezobahambisa ekhaya e-Somerset West.

I-Mercedes ethandwa kakhulu into engeke isalungiseka. Kodwa uCarel uyaphila futhi ngesikhathi grounder ikhuluma noMitzi ngoMgqibelo ubatshele izindaba ezimangalisayo.

Umyeni wakhe uvele wama ngezinyawo zakhe zombili ngaphandle kokusebenzisa izinduku. Ukholelwa ekutheni ngokuzivocavoca isimo sakhe sizoba ngcono.

Alukho ulwazi lokuthi umlimi uklonyelisiwe yini noma cha ngemizamo yakhe.

Esithombeni esingenhla: UJohn Manda

Umthombo wesithombe: GroundUp

Izihloko zakamuva