Onqobe umncintiswano u…

Sekuzoba ihlobo elijabulisa kakhulu kulowo obe nenhlanhla yokuwina umncintiswano wethu kamakhalekhukhwini i-Samsung Galaxy A03s.

Siyamuhalalisela uSamkelisiwe Nkosi odabuka KwaNongoma!

Uphendule yonke imibuzo emihlanu yomncintiswano ngendlela efanele, wase ekhethwa kwabaningi njengomanqoba.

Ababili abaphume isibili kulomncintiswano bazihambele no-R50 umuntu ngamunye, okuyimali ezongena ngqo ku-MoyaPayD account yomuntu ngamunye.

Siyabahalalisela u-Enver Baum kanye noMncedisi Ngomane.

Ungakhathazeki uma ungakhethwanga njengonqobile kuleliviki – sizobuya futhi ngo-Masingana  neminye imincintiswano kanye nemiklomelo ezokuhlaba umxhwele!

Silandele ezinkundleni zokuxhumana ukuze ungaphuthelwa ithuba lakho lokuzihambela nomakhalekhukhwini wesimanje kulelihlobo.

Izihloko zakamuva