ONOGADA BAKAZUMA BATHOLA UMHOLO WABO OPHELELE NGOKUNGENZI LUTHO

Lungani Zungu

Onogada bakaJacob Zuma batshalwe ngaphandle kwejele lase-Estcourt – lapho uZuma edonsa isigwebo sakhe sezinyanga eziyi-15 ejele – selokhu lowo owayengumengameli aboshwa mhla zi-8 kuNtulikazi.

Onogada bathola umholo ophelele ngokungenzi lutho njengoba uZuma esejele.

Akukacaci ukuthi ngubani oyalele onogada bezokuphepha bakaMengameli wangaphambilini, ngaphansi kwe-SAPS, ukuba bahlale ngaphandle kwejele.

Ukuboshwa kukaZuma sekuqubule impikiswano eshubile mayelana nokuthi kumele yini izinzuzo zomengameli zihoxiswe komengameli abanecala.

Lowo owayengunogada, manje osengusomabhizinisi, utshele i-Scrolla.Africa ukuthi onogada bakaZuma bazothola amaholo abo aphelele.

“Noma ngabe bayawenza umsebenzi noma cha, basenelungelo lokuthola umholo wabo ophelele ngoba kubo ukuhlala ngaphandle kwejele kuyingxenye yomsebenzi wabo.”

Lowo owayengumvikeli uthe umyalelo wokuthi onogada bakaZuma babengaphandle kwase-Estcourt kungenzeka ukuthi waqhamuka kwabakwa-SAPS.

“Ekugcineni, baqashwe yi-SAPS, ngakho-ke ngicabanga ukuthi umyalo kungenzeka ukuthi uvela kubo.”

Ngemuva kokuhlala amasonto amabili bengasebenzi, onogada bakaZuma baqale ukusebenza ngoLwesine ngesikhathi uZuma ededelwa ukuba aye emngcwabeni womfowabo uMichael eNkandla.

Uhide lwezimoto zakhe ezine lubonakale luphuma ejele luya emzini wakhe oseNkandla, lapho kungcwatshwe khona umfowabo.

Yize enecala, uMthethosisekelo uvumela lowo owayengumengameli ukuthi ajabulele imihlomulo kaMengameli, okubandakanya ezokuphepha nempesheni efinyelela ngaphezu kwezigidi ezi-R3 ngonyaka.

UMthethosisekelo waseNingizimu Afrika ayikho indlela obungenza ngayo ezimweni ezikhona manje, mhlawumbe futhi kungenxa yokuthi abomthetho babengakaze babone ukuthi lowo owayengumengameli angagcina ejele.

Umengameli angalahlekelwa umhlomulo kamengameli kuphela uma kusho inqubo yePhalamende.

Akekho noyedwa wabasizi bakaZuma obefuna ukuphawula ngalolu daba.

Okhulumela amaphoyisa uJenene uMathapelo Peters akazange ayiphendule imibuzo athunyelelwe yona.

Scrolla World Cup Quiz