‘Ongqondongqondo benkohlakalo balawula besemajele’

Lubhalwe ngumbhali we-Staff

Izakhamizi zaselokishini laseGugulethu eKapa zitshele uNgqongqoshe wamaPhoyisa uMnuz Bheki Cele ukuthi avimbe iziboshwa zingakwazi ukuthola omakhalekhukhwini ngoba yizona ongqondongqondo ekuqoleni abantu imali esifundazweni.

Izakhamizi bezikhuluma kwimbizo ebihlelwe ngamaphoyisa eJL Zwane Memorial Church eGugulethu ngoMgqibelo.

U-Owethu Tshegu wasemijondolo yase-Kanana ucele ungqongqoshe ukuthi avimbele iziboshwa ukusebenzisa omakhalekhukhwini.

“Ongqondongqondo abaqola imali besemajele futhi balawula yonke into bengaphakathi. Kungani benomakhalekhukhwini kwasekuqaleni?” kubuza uTshegu.

Esinye isakhamuzi, esingadalulwanga igama, sithe abakhwabanisi benza izimpilo zabo zibe nzima.

“Siphila namanxeba emali (okuthiwa) eyokusivikela (protection free).  Amaphrojekthi ayamiswa, futhi asikwazi ukuqhuba amabhizinisi ethu. Asikwazi ngisho ukudayisa izinyawo zenkukhu noma amagwinya ngoba bagcwele yonke indawo befuna imali,” kusho isakhamuzi.

UJohn Jeffery, iPhini likaNgqongqoshe wezoBulungiswa uthe iziboshwa azivunyelwe ukuba nomakhalekhukhwini, uma zitholakala nabo, ziyaphucwa.

UCele uthe: “Umnyango [wezokuHlunyeleliswa kweziMilo] kumele uthole isixazululo ngalokhu. Iziboshwa akumele zifinyelele ku-inthanethi futhi akumele zibe nomakhalekhukhwini.”

Ungqongqoshe uqinisekise izakhamizi zaseGugulethu ukuthi amaphoyisa eSAPS azibophezele ekulweni nobugebengu e-Western Cape futhi usandakuqinisa lolu hlelo ngamalungu amaphoyisa angu-83 kanye nezimoto ezingu-36.

Esithombeni ngenhla: UNgqongqoshe wamaPhoyisa uBheki Cele ebambe Imbizo eJL Zwane Memorial Church eGugulethu, eKapa.

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva