Ongakwazi ukuhamba ucela usizo lokuthola indawo engcono yokuhlala

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

ULindiwe Dyalivani (54) osehlale embhedeni wakhe iminyaka eyela kwemine uhlezi enovalo lokuthi umlilo uzoshisa umjondolo wakhe.

Ukuhamba kwakhe okulinganiselwe ngenxa ye-lymphoedema kuye kwamshiya encike ekutheni anakekelwe intombazane (14).

Impilo yansuku zonke kaDyalivani igcwele ubuhlungu, ukungakhululeki kanye nokukhathazeka okuqhubekayo.

Uthe ulala embhedeni emjondolo wakhe oseNkanini e-Khayelitsha, eKapa usuku lonke.

“Angikwazi ukuhamba. Ngisho nokuhlala kusofa kungibangela izinhlungu,” esho.

Umlenze kaDyalivani waqala ukuvuvukala ngendlela engalawuleki ngo-2019 okwamenza wangakwazi ukuhamba. Akazange esakwazi ukuzimela futhi akakwazi ukungena umuzi nomuzi adayise izingubo azithungayo.

“Nginezinduku kodwa imilenze yami ibuhlungu kakhulu ngiyaziphoqa uma ngiya endlini yangasese eseduze nombhede wami,” esho.

Sibonga ikhansela ku-ward 95 u-Ayanda Tetani ngokufaka indlu yangasese eshaywayo emjondolo kaDyalivani.

Kuze kube yileso sikhathi uDyalivani wayethembele ebhakedeni ngezidingo zakhe zenhlanzeko elalichithwa umnakekeli wakhe osemusha.

“Ubejwayele ukuthatha ibhakede alichithe ngaphandle. “Ukufaka indlu yangasese ngaphakathi kuyamsiza. Uthola ikhefu lokuchitha ibhakede ngaphandle,” kusho uDyalivani.

“Nguye futhi ongigezayo.”

UDyalivani ufuna umuntu owazi ukwelapha isimo sakhe ukuthi aphumele obala azomsiza.

Ukwesaba kwakhe umlilo ozoshisa indawo yabo kuseyiqiniso elimangalisayo. Ukungakwazi ukuzihambela kuzokwenza angakwazi ukuphunyuka uma kwenzeka kusha.

“Ikhansela lithembise ukuthi manje njengoba selilulungisile udaba yendlu yangasese lizozama ukungisiza ukuze ngikwazi ukuthuthela endaweni engcono njengendlu,” esho.

Ukuphumela ngaphandle kugcinelwe ukuyobona udokotela kodwa ukuntuleka kwemigwaqo efanele kuletha enye inselelo.

“Ayikho imigwaqo efanele endaweni yangakithi ngakho ngisebenzisa imali engaphezu kuka-R200 njalo uma ngiya kwadokotela futhi ngiphila ngesibonelelo sokukhubazeka kuphela,” kusho uDyalivani.

Njalo ebusuku uDyalivani ubhekana nokwethuka okubangelwa amagundane amakhulu ngaphansi kombhede wakhe akhangwe indawo eseduze yokulahla imfucuza engekho emthethweni futhi aphazamisa ubuthongo bakhe amshiya enovalo.

“Amagundane avule imbobo enkulu embhedeni wami futhi ngezinye izikhathi ngiye ngiwezwe ngaphakathi embhedeni wami. Ngifisa ukuhamba kule ndawo ngaphambi kokuba angidle,” esho.

UTetani ubevele elwazi usizi lukaDyalivani ngaphambi kokungena esikhundleni.

“Ngesikhathi ngingena ehhovisi ngazitshela ukuthi ngizomsiza. Kodwa ngakhohlwa waze wangikhumbuza yena,” kusho uTetani.

Wasebenzisa eyakhe imali ukwakha indlu yangasese.

UTetani ukholelwa ekutheni ukufakwa kwendlu yangasese kube isinyathelo sokuqala esibalulekile ngesikhathi esaqhubeka nokusebenzela ukumtholela indawo engcono yokuhlala.

“Ngathinteka ngesikhathi ethi akekho ozokwazi ukumyisa endaweni ephephile uma kuqubuka umlilo,” kusho uTetani.

Esithombeni esingenhla: ULindiwe Dyalivani wasemijondolo yaseNkanini elokishini lase-Khayelitsha, eKapa.

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva