Ongajovile angeke aluthole ucansi

Everson Luhanga noLungani Zungu

Ngabe iyiphi indlela enhle yokukhombisa abesilisa ngokubaluleka komjovo we-Covid-19?

Bancisheni ucansi.

Lo mbono uqale waphakamiswa uNgqongqoshe wezempilo wase-Eastern Cape uNomakhosazane Meth, enxenxa abesifazane ukuba bangajoli nomuntu ongakawuthathi umjovo we-Covid-19.

“Ngicabanga ukuthi umbono omuhle ukuthi uma umuntu ethi akawufuni umjovo we-Covid-19 ancishwe ucansi. Ikakhulukazi abesifazane abangashadile. Kuvikela bona bobabili. Senza konke okusemandleni ukuze sigqugquzele abafowethu, obaba bethu kanye nomkhulu ukuba baye kojova,” kusho uNgqongqoshe.

“Inani labesilisa abajovile lincane kakhulu. Sesiqale umkhankaso wokuhambisa umjovo we-Covid-19 emarenki, ezitolo, ezindaweni zobumnandi kanye nezindawo zokudla,” kusho uMeth, ngokusho kwe-Daily Maverick.

Inani labesifazane asebejovile likhulu kakhulu kunenani labesilisa njengoba beyizigidi ezi-5,2 abesifazane asebejovile kanti bayizigidi ezi-3,4 abesilisa asebejovile esizweni sethu. Esifundazweni sase-Eastern Cape cishe inani liphindwe kabili labesifazane asebejovile kuqhathaniswa nabesilisa, njengoba beyizi-704,000 abesifazane, kanti abesilisa bayizi-403,000.

I-Scrolla.Africa sikhulume nosaziwayo ngalolu daba.

Umdansi odumile uZodwa Wabantu uthe icebo elihle ukuncisha abesilisa ucansi ukuze kuzobagqugquzela bahambe bayojova.

“Sonke siyafisa ukubona umhlaba kanye nesizwe sethu sibuyela esimeni futhi wonke umuntu ubeyithokosela indlela ebesiphila ngayo kuqala. Lokhu kungaba ukuphumelela okukhulu uma singaya sonke ukuyojova siyeke ukusaba,” kusho uZodwa.

UDj Mthokozisi Khathi, owaziwa ngelikaDJ Tira, uyavumelana nalokhu abakushoyo.

Abesilisa kumele bancishwe ucansi. “Kubalulekile ukuyothola umjovo futhi ngiyawuseka umbono othi uma abesilisa bengayi kojova kumele bancishwe ucansi.”

Umphathi wasephalamende weqembu le-ANC uPemmy Majodina uqgugquzele abesilisa ukuba baphume bayojova, kodwa wayeka ukulandela iseluleko sikazakwabo osebenza naye e-Eastern Cape.

“Ngokusobala njengohulumeni sifisa abantu baphume ngobuningi babo baye kojova ukuze isizwe sethu sibuyele esimeni,” uphinde wathi weseka noma yini ezogqugquzela abantu ukuba baphume baye kojova.

Ukuncishwa kocansi kwake kwaba khona emandulo. Isibonelo esibalulekile e-Afrika, ngonyaka wezi-2003 uLeymah Gbowee kanye nabesifazane be-Liberia Mass Action bancisha abesilisa ucansi ukuze kube nokuthula kwezepolitiki. Impi yase-Liberia eyathatha iminyaka eyi-14 yaphela ngemuva kokuqokwa kuka-Ellen Johnson Sirleaf, njengomphathi wesifazane wokuqala wesizwe. UGbowee waphinde wawina umkomelo ngonyaka wezi-2011 we-Nobel Peace Prize.

Izihloko zakamuva