Oneminyaka eyisishiyagalombili obekwe icala lokuhlambalaza ubhekene nesigwebo sentambo e-Pakistan.

Arthur Greene

Umfana oneminyaka eyisishiyagalombili uyena muntu omncane oseke wabekwa icala lokuhlambalaza e-Pakistan.

Lo mfana omncane ugcinwe endaweni yokuvikelwa yamaphoyisa yase-East Pakistan ngemuva kokuba esolwa ngokuthi uchamele ngamabomu ukhaphethi emtapeni wolwazi lapho kugcinwa khona izincwadi zokholo ngenyanga edlule.

Lo mfana omncane waboshwa wase wathweswa icala. Ngemuva kokuba ahlale isonto lonke ejele ube esekhishwa ngebheyili.

Ngemuva kokuba bezwe lokhu abantu abaningi abanga-Muslim bahlasele ithempeli lama-Hindu kwi-Conservative district yase-Rahim yar Khan e-Punjab.

Kukhona ividiyo eqoshiwe ekukhulunywa ngayo isontolonke ezinkundleni zokuxhumana. Ividiyo ikhombisa iqulu labantu lishisa umyango wethempeli bephinde bedicilela phansi izithombe ezibaziwe.

Abantu abaningi abangamalungu emindeni yama-Hindu ehlala lapho kugcwele khona ama-Muslim baphoqeleke ukuba babaleke bashiye imizi yabo. Amasosha atshalwe kule ndawo ukuba aqaphe isimo uma kwenzeka kusuka izinxushunxushu futhi.

NgoMqibelo bangama-20 abantu ababoshiwe abasolwa ngokubakhona ngenkathi kuhlaselwa ithempeli.

Obekhuluma kwindawo angathandanga ukuthi idalulwe, kodwa oqhamuka emndeni womfana utshele i-Guardian ukuthi umfana usemncane ukuthi angazi lezinsolo ezingekho abekwa zona. Uthe akaqondi ukuthi bekuyini icala lakhe nokuthi bamugcineleni isonto lonke ejele.

Sesishiye izitolo zethu nemisebenzi yethu, ngenxa yokuthi sisaba ukuthukwa umphakathi. Asisafuni ukubuyela kule ndawo asiboni zikhona izinyathelo abazozithatha ukuthola laba abenze lokhu noma sithole abazogada laba abasele lapha.

Ingane izobhekana nesigwebo sokubulawa uma itholakala ukuthi inecala lokuhlambalaza, kodwa akukaze kube khona icala lokuhlambalasa e-Pakistan selokhu kwabuya isigwebo sentambo ngowezi-1986.

Umndeni walo mfana wethuswe ukuthi uma uke wabekwa icala lokuhlambalaza uyahlaselwa noma nibulawe umphakathi.

Ophethe amalungelo abantu uKapil Dev utshele i-Guardian ukuthi ufuna kusulwe lamacala abekwe lomfana aphinde ahoxiswe ngokukhulu ukushesha waphinde wanxenxa uHulumeni ukuba athole onogada abazovikela umndeni nalabo abaphoqiwe ukuba bahambe kulendawo.

Umthombo wesithombe: @LucasADWebber

Izihloko zakamuva