ONdlunkulu bakwaZulu nabo bajikele iNkosi

Celani Sikhakhane

INkosi yesizwe samaZulu, iSilo uMisuzulu kaZwelithini osejikelwe umndeni wakhe, manje usebeke ithemba lakhe kuNkulunkulu ngemuva kokuba abafelokazi bakababa wakhe okhotheme bamfulathele.

NgoMgqibelo, engxenyeni yesibili yoMkhosi woMhlanga waminyaka yonke, iSilo sikhulume nezintombi zakwaZulu eNyokeni Royal Palace KwaNongoma. Leli yikhaya leNdlovukazi uNompumelelo MaMchiza, unkosikazi wesihlanu weSilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu okhotheme.

Kodwa iNdlovukazi uMaMchiza nezinye iziNdlovukazi zeNkosi ekhotheme uZwelithini, obekufanele ngabe zihola uMkhosi woMhlanga, bezingabonakali ndawo.

Esikhundleni salokho, lo mcimbi ubuhanjelwe yiqembu lomndeni wasebukhosini oseka iNkosi uMisuzulu kuphela.

“Sizwe sami, ngidinga ukunitshela ukuthi nguNkulunkulu kuphela ozolungisa inkinga ekhona njengamanje esigodlweni sasebukhosini. Isimo esibuhlungu, kodwa uNkulunkulu uyena kuphela ozohlinzeka ubuholi nokuthula kulesi simo,” kusho iNkosi uMisuzulu.

Lo mcimbi awuzange uxhaswe nguhulumeni wesifundazwe saseKZN njengoba ejwayele ukwenza.

INkosi ibuye yazwakalisa ukusaba kokuthi imikhawulo ye-Covid izolulaza imisebenzi yamasiko akwaZulu.

“Lokhu kuzosusa imisebenzi yamasiko esiZulu ezingqondweni zabantu kwazise abasavunyelwe ukuhambela noma yimiphi imicimbi ngobuningi. Ukusinda kwemicimbi yamaZulu kusekelwe ekubeni ihanjelwe ngabantu. Ngizwa ubuhlungu ngoba neKZN inezinga eliphezulu le nani labantu abathelelekile. Isipho sami esikhulu sosuku lokuzalwa kuzoba ukunginikeza isibalo esiphansi kunazo zonke sokutheleleka nge-Covid-19,” kusho iNkosi uMisuzulu.

Ngesonto eledlule i-Scrolla.Africa sibike ukuthi umalume weSilo uMisuzulu kaZwelithini, iNkosi uMakhosetive III nabanye bahlangane ukuzoxazulula udweshu lobuholi obuseNdlunkulu yakwaZulu.

Izihloko zakamuva