Omasipala base-Free State baphelelwe inkece

Lubhalwe nguTladi Moloi

Omasipala ababili base-Free State bamemezele ukuthi ngeke bakwazi ukukhokha imiholo yabasebenzi kule nyanga.

Omasipala bendawo i-Maluti-a-Phofung ne-Dihlabeng engxenyeni esempumalanga ye-Free State bakhiphe izitatimende ezinezizathu ezahlukene zokuthi kungani bengeke bekwazi ukukhokhela abasebenzi babo.

“Umasipala uzithola usenkingeni yezimali ngenxa yokungakhokhelwa kwezinsiza nokuqhubeka nokucekelwa phansi kwengqalasizinda kagesi. Ngakho-ke asikwazi ukukhokhela abasebenzi namakhansela ngomhlaka-23,” kusho isaziso sikamasipala wase-Maluti-a-Phofung.

I-Scrolla.Africa saziswe ngothembekile ongomunye wabasebenzi base-Maluti-a-Phofung ocele ukungadalulwa igama ngoba esaba ukungena enkingeni othe  abakakayitholi imiholo yabo.

“Bekumele sihole namuhla kodwa sinikezwe isaziso izolo. Kuyasikhathaza kakhulu ngoba besinezinhlelo kanye nezikweletu ezilinde ukukhokhwa.

“Kubuhlungu ngoba abazange basazise okungenani kusasele izinsuku ezinhlanu ukuze sibone ukuthi singayiboleka kuphi imali yokukhokha ezinye izinto ezibalulekile njengemishwalense,” kusho umsebenzi.

Khonamanjalo, abasebenzi base-Dihlabeng banethemba lokuthi izinto zizoshintsha ngaphambi kosuku lomholo ngoLwesihlanu ngemuva kokusatshalaliswa kwesaziso sangomhlaka-18 kuLwezi.

“Sicela niqaphele ukuthi umasipala wendawo i-Dihlabeng njengomqashi wazisa amakhansela nezikhulu ukuthi umholo nezibonelelo zangoLwezi kulo nyaka zizofika sekwedlule isikhathi. Kucelwa amakhansela nezikhulu ukuthi benze izinhlelo ezifanele nezikhungo zezimali,” kufundeka isaziso sikamasipala.

UMnu Vusi Dlamini ongomunye wabasebenzi uthe basibonile lesi saziso kodwa wengeza ngokuthi elinye lamakhansela alaziyo limtshele ukuthi isaziso asigunyaziwe.

“Cabanga nje ukuya esikhathini samaholidi nezikweletu, kuyakhathaza lokho. Sikhokha imali eyengeziwe uma singakhokhi ngesikhathi kanti ngakolunye uhlangothi kuzomele siboleke imali ukuze siphile,” kusho uDlamini.

Obhekelele ezokuxhumana kumasipala wase-Dihlabeng uMnu Tshiliso Maitse uthe okubambezela ukukhokhwa kwemiholo ukungabi khona komgcinimabhuku, hhayi ukushoda kwemali ebhange.

Inkontileka yomgcinimabhuku iphele ngoMfumfu kanti ayizange ivuselelwe.

Umphathi wezokuxhumana e-Maluti-a-Phofung, uThabo Kessah akatholakalanga ukuthi aphawule.

Esithombeni esingenhla: IMeya kaMasipala wendawo wase-Maluti-a-Phofung uGilbert Mokotso.

Umthombo wesithombe: sithunyelwe

Scrolla World Cup Quiz