Omama basemakhaya abadlala ibhola bathi bakhathele ukuhletshwa

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Izaguga zasemakhaya ezidlala ibhola zikhala ngokuhletshwa ngoba kuthiwa zithanda ukuzula nokubalekela imizi.

Lokhu kuvele ngesikhathi kunomcimbi wazo obuhlelwe kwaHlabisa nobuyingxenye yempelasonto yomama. 

UNkk Bonisiwe Mzobe uthe sebekhathele ukuhletshwa babizwe ngamagama ekubeni abakwenzayo kuyingxenye yamakhono abo.

“Sibuhlungu thina bogogo basezindaweni zasemakhaya ngoba uma senza lokhu okungamakhono ethu kwezemidlalo sibekwa amabala. Kuthiwa singamakhosikazi angayithandi imizi yawo kodwa afuna ukuhamba ezula. Kuyasihlupha lokho ngoba mina nje ngiwumuntu webhola. Ngilidlala kakhulu kangangokuthi sengihambe imiqhudelwano eminingi engilalisa emahhotela kanokusho,” kusho uNkk Mzobe.

Abanye bacele ukuba uHulumeni abakhele amahholo ukuze bakwazi ukuzivoca voca kuwo.

Bathe nezinkundla zokudlala ibhola azisekho kahle nokwenza behlulwe emidlalweni eminingi. 

Iningi labanye omama nogogo ezingxenyeni eziningi zesifundazwe KwaZulu-Natal belibusiswa izingane zalo nabazukulu ngezipho ezahlukene.

Phakathi kwazo bekuba izimoto namakhekhe nezinkomishi.

Kwezinye izindawo bekwenziwe imicimbi emikhulu yokubungaza impelasonto yomama ebihlelwe ngezindlela ezahlukene.

Izihloko zakamuva