Omakhelwane basebenzise izibonelelo zabo ze-Covid ngokuhlakanipha

Kabelo Tlhabanelo

Imali yabo yesibonelelo sama-R350 se-Covid-19 babesithola, kodwa sasincane kakhulu kunemali ababeyidinga ukuze baphile.

Ngakho-ke, isibonelelo sabo sokuqala omakhelwane uTsabeng Kwena noDisebo Ramothibe abavela e-Batho, e-Mangaung baqala amabhizinisi amancane.

UTsabeng wavula ibhizinisi lamantongomane athosiwe kanti uDisebo yena wadayisa inhlanzi.

Laba besifazane ababili ababona omakhelwane nje kuphela kodwa bangabangani abakhulu abagada indlu yomunye uma omunye engekho ekhaya lakhe.

Bobabili baxoxa ngokwenza ama-R350 usebenze kangcono kubo, njengoba bebazi ukuthi ubungeke ubanele ngokwabo.

Yilapho-ke baba nomqondo wokuqala ibhizinisi elincane elingeke lidinge imali eningi yokuqala.

UTsabeng wakhumbula ibhizinisi likagogo wakhe lamakinati kanti uDisebo uthe njengoba behlala eduze kwesikole, abafundi bafika kuyena bezothenga.

UTsabeng uthosa amakinati akhe bese ewafaka kupulasitiki ngaphambi kokuwathengisa.

UDisebo yena uhlanganisa inhlanzi nezinongo bese eyicwilisa emafutheni okupheka ukuyigcina ithambile futhi ibabe kakhulu.

UTsabeng utshele i-Scrolla.Africa ukuthi: “Ngakhumbula ukuthi ugogo wami ongasekho wayenebhizinisi lamantongomane elalichuma ngaleso sikhathi, futhi ngacabanga ukuthi yinto okufanele ngiyenze leyo ngoba ayibizi mali ukuyiqala,” esho.

Usebenzise i-R150 ukuthenga isitoko futhi uwathengisa ngamaphakethe amancane ngama-R5 lilinye.

“Ngisebenzisa ama-R200 asalayo ukuthenga ugesi nokudla kwasendlini kodwa-ke ibhizinisi lamakinati laqala lenza kahle.

“Ngiyajabula ukusho ukuthi imali engiyenzayo iyangeseka kanye nendodana yami,” kusho uTsabeng.

“Ngicabanga ukuthi ugogo wami uyamamatheka ezulwini”, engeza. Manje wenza inzuzo engaphezu kwama-R500 ngenyanga. Umakhelwane wakhe uDisebo uthe inhlanzi yakhe idayisa njengamakhekhe ashisayo.

“Abantu abaphuzayo bangamakhasimende ami amakhulu. Bathanda kakhulu okubabayo,” kusho yena.

“Ngithengisa ucezu olulodwa ngama-R2 futhi angiwudingi ugesi. Ngimane ngifake izinto kwinhlanzi bese ngiyathengisa,” kusho yena.

“Ngifuna ukuthenga isitoko ngobuningi ngelinye ilanga kodwa okwamanje, ngisebenzisa ama-R200 kwistoko, izinongo namafutha. Nge-R150 elisele ngithenga izinto zokugeza nokudla.”

“Le mali yenze umehluko omkhulu kimina nomndeni wami. Kufanele uhlakaniphe ngokuncane okutholayo ukuze kuphumelele.”

Izihloko zakamuva