Okuphambanise uButhelezi neSilo

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

Kusukela ekuqaleni kokubusa iSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini ubelokhu elawula ukuqubuka kokungaboni ngaso linye phakathi kwakhe noMntwana uMangosuthu Buthelezi.

Umsunguli weqembu lepolitiki Inkatha Freedom Party, oneminyaka engu-94 usenamandla kwezombusazwe KwaZulu-Natal.

Ubudlelwano bakhe neSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini yibona okufanele buthathwe njengesizathu esikhulu sokuthi iSilo sathatha isihlalo sobukhosi phezu kokuba isikhundla saso saphonselwa inselelo ngumfowabo uMntwana uSimakade.

Kwaba uButhelezi uqobo lwakhe owafunda incwadi yokugcina yefa eyayibhalwe owayeyibamba uNdlunkulu uMantfombi osakhothama, ongunina weSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini kanti incwadi yayiqoka indodana yakhe njengeSilo sakusasa sesizwe samaZulu.

Khona manjalo iqeqebana ebelizenza iqembu elithembekile leSilo liphakamise ukuthi iSilo kufanele sikhiphe uButhelezi esikhundleni sakhe sokuba nguNdunankulu wesizwe neNgonyama.

ISilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini sakunqaba lokho sakhetha ukuma no noButhelezi, wabe esezakhela ubudlelwano obuqinile naye okwagcina ngokuthi agcotshwe njengeSilo samaBandla ngokusemthethweni ngoMfumfu nyakenye.

Kusukela lapho iSilo sithole ukumangala ngokuthi uButhelezi kwesinye isikhathi akahambisani  ngendlela okumele kuphathwe ngayo isizwe samaZulu.

Kuqale kanjalo-ke ukungaboni ngasolinye osekusongela udlame nokuchitheka kwegazi.

Lezi izindaba eziphambili eziyinkinga kakhulu:

  • Ukuqokwa kwabeluleki abakhulu beSilo uSolwazi Jabulani Maphalala kanye nowayeyiPhini leMeya yeTheku uPhilani Mavundla.

UButhelezi ubathatha njengezitha zakhe kwezepolitiki. UMavundla wayejwayele ukuhlasela uButhelezi ngesikhathi esenguSihlalo we-ANC esifundeni Inkosi uBhambatha, ebhala izinto ezazingabaza ukuthi uButhelezi umi kuphi kwezombusazwe.

UMaphalala ngakolunye uhlangothi, wakuchitha lokhu okwakuthi ukhokho kaButhelezi wayehola amabutho kaZulu ngesikhathi seMpi yaseSandlwana eMpini yamaNgisi ngo-1879.

– Ukuqokwa koMntwana uSimphiwe Zulu esikhundleni soMntwana uMbonisi eMnyangweni wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu njengomele iSilo. Lesi isikhundla esinemali eningi nesinomthelela omkhulu kanti uButhelezi ubefuna kuqokwe enye inkosana ephuma ebukhosini baseNxangiphilile ekubambeleni uMbonisi.

– Ukukhishwa esikhundleni kwalowo owayeyijaji uJerome Ngwenya ngemuva kweminyaka engu-23 enguSihlalo webhodi leNgonyama Trust, ngoNhlolanja. UNgwenya uyakuphikisa lokhu enkantolo futhi uButhelezi uyameseka.

– Ukuqokwa kweNkosi uThanduyise Mzimela njengoSihlalo webhodi leNgonyama Trust.

I-trust ilawula amahektha ayizigidi ezintathu zomhlaba weSilo, iqoqa izimali ezizuza emasimini amakhulu embonini yokukhiqiza amaphepha, imboni yomoba, amapaki nezindawo zamaholide kuso sonke isifundazwe.

UMzimela, oyindodana yalowo owayenguSihlalo weNdlu Kazwelonke Yabaholi Bomdabu iNkosi uMpiyezintombi Mzimela uthembeke kakhulu emiphakathini eminingi ese-North Coast KwaZulu-Natal.

  • Muva nje, iSilo sinqamule inkontileka yenkampani yabammeli ngezinsolo zokwethembeka kuButhelezi, i-Strauss Daly Inc, yamemezela nezinhlelo zokuqoka abammeli abasha abazoyimela enkantolo ngesonto elizayo. Icala lokubanga isihlalo sasebukhosini elifakwe uMntwana uSimakade lizoba eNkantolo eNkulu yase-North Gauteng kusukela ngomhlaka-31 kuNhlaba kuya mhla zimbili kuNhlangulana. 

Izihloko zakamuva