Okuncane okuhle ngenyuvesi yase-Stellenbosch

Dylan Bettencourt

INyuvesi yase-Stellenbosch ithole izindaba ezinhle ngemuva kwesonto ikhungethwe ukuhlaselwa ngokwebala nokusolwa ngokudlwengula.

Ososayensi ababili baseNyuvesi bafakwe kuhlu lwephephabhuku i-TIME labantu abayikhulu abadume kakhulu kulo nyaka. 

USolwazi uTulio de Oliveira noDokotela uSikhulile Moyo baqokwe emsebenzini wabo we-Genomics and Epidemiology.

UDe Oliveira unguSolwazi we-bioinformatics osebenzela isikole se-Data Science and School Computational thinking kwi-Faculty of Science kanye ne-Faculty of Medicine and Health Sciences.

UMoyo ungumfundi waseNyuvesi yase-Stellenbosch owathola i-PhD kwi-medical virology ngonyaka ka-2016.

NgoLwezi odlule labo sosayensi ababili bahola ithimba elathola okuhlukile kwigciwane le-Covid-19 okubizwa nge-Omicro okwabe sekuyigama elivelele legciwane emhlabeni jikelele.

“Lokhu okubhalwe yiphephabhuku i-TIME kufakazela ukuthi ucwaningo lwase-Afrika oluphambili lunomthelela emhlabeni jikelele futhi likhombisa uDe Oliveira noMoyo njengabaholi bamazwe ngamazwe emkhakheni wabo,” kusho iPhini likaShansela weNyuvesi yase-Stellenbosch uSolwazi Wim de Villiers.

UDe Oliveira owazalelwa e-Brazil unezindondo ezimbalwa ngaphansi kwegama lakhe okuhlanganisa nendondo yegolide ye-South African Medical Research Council.

Uphinde wafakwa ohlwini lokubuyekezwa kwe-Massachusetts Institute of Technology lwempumelelo eyishumi ephezulu yezobuchwepheshe yango-2022.

UMoyo ungumqondisi we-Lab yase-Botswana-Harvard AIDS Institute Partnership kanye nomfundisi omkhulu eNyuvesi yase-Botswana. Ubambe iqhaza elikhulu ekuphenduleni izwe mayelana ne-Covid-19 kanye nezifundo zakhe eziyimpumelelo ngesandulela ngculazi.

Mhlawumbe igalelo lakhe elikhulu kube ucwaningo olumayelana nokusulelana ngesandulela ngculazi lisuka kumama liye enganeni nelikhombisa ukwehla kokudlulisela igciwane ezinganeni ngesikhathi zizalwa.

Izindaba zokuqokwa kwephephabhuku i-TIME ziza njengesikhuthazo esikhulu eNyuvesi yase-Stellenbosch ebilokhu ibhekene nezinsolo zobuhlanga phakathi kwabafundi kanye nezinsolo zokudlwengula.

Umfundi omhlophe uqoshwe echamela impahla yomfundi omnyama ngemuva kokugqekeza egumbini lakhe lokulala. Kuvulwe amacala obugebengu kanti umsolwa usaphenywa.

Esinye isigameko sokucwasa ngokwebala sivele ngemuva kwezinsuku ezimbili lapho konakale umdanso we-Law School kulandela ukuthi umfundi waseNdiya ecele ingoma yesintu wase egconwa ngayo.

Ezinsukwini ngemuva kwalokho kwavela elinye ihlazo lapho owesifazane esola ukuthi wadlwengulwa esikoleni. Isisulu sesivule icala emaphoyiseni.

Umthombo wesithombe: @News24

Izihloko zakamuva