Oklebe baphika eyokucathamela uDube-Ncube

Celani Sikhakhane

Osopolitiki basole oKlebe ngokugadla kuNgqongqoshe wezeziMali eKZN, uNkk Nomusa Dube-Ncube, ogaqele isikhundla sikaSihlalo we-ANC esifundazweni kule mpelasonto.

Lokhu kumayelana nophenyo loKlebe lokusetshenziswa budedengu kwezimali eyayibhekelele isomiso.

Kodwa oKlebe bayakuphika lokhu bathi uphenyo lwabo lwaqala ngo-2019 futhi uNgqongqoshe uDube-Ncube wayengayena umsolwa.

Okhulumela oKlebe uKaputeni Simphiwe Mhlongo uthe: “Kunophenyo olwenziwa zisuka nje futhi akekho umsolwa oke wahlonzwa. Kuthintwe uNgqongqoshe uDube-Ncube mayelana nolwazi abalutholile. Akukaze kudalulwe ukuthi ungumsolwa noma uyasola,” kusho uKaputeni Mhlongo.

Ngo-2019 uNkk Dube-Ncube kwakumele akhiphe imali engu-R220 million yokusiza imiphakathi ekhahlanyezwe yisomiso nabalimi kodwa akukaze kwenzeke.

Kunalokho kwanyamalala u-R220 million kanti kusukela lapho akubanga nampendulo evela kuNkk Dube-Ncube mayelana nokuthi ikuphi le mali ngesikhathi abakhahlanyezwe yisomiso bebhekene nenkinga.

UNkk Dube-Ncube waphinde wasolwa ngowayengumholi we-DA eKZN, uMnu Zwakele Mncwango, ngokusebenzisa budedengu amandla akhe njengoNgqongqoshe ukuze athole amathenda komasipala abangaphansi kwe-IFP ngenxa yokungabafaki ngaphansi kwabaphathi.

Iningi lalabo masipala bebengene ezindabeni ezithinta ukusetshenziswa budedengu kwezimali nokuqasha abaphathi bakamasipala ngaphandle kokulandela imigudu efanele yokuqasha.

Ithimba elikhankasela ukuthi uNkk Dube-Ncube athathe izintambo zokuba uSihlalo we-ANC esifundazweni lithe lokhu okwenziwa oKlebe kuyingxenye yomkhankaso wokumnyundela. Bathi umholi we-ANC nophinde abe “umphathi webhola lezinyawo ophenduke usopolitiki” (omunye wabo okungazange kudalulwe igama lakhe) bafuna ukuvimbela amathuba akhe okuthuthuka eqenjini.

Ngo-2019 kwabikwa ukuthi uNkk Dube-Ncube kwakufanele abe uNdunankulu waseKZN kodwa igama lakhe lasuswa isinyenyela ukuze kufakwe osopolitiki abasafufusa kuhulumeni abafana noNgqongqoshe uSipho Hlomuka  noNomagugu Simelane ukuze bancintisane noSihle Zikalala.

UNkk Dube-Ncube uthathwa njengomuntu oyingozi kuZikalala ngenxa yamava akhe okubusa ezomnika ithuba lokuthi abe undunankulu wesifazane wokuqala esifundazweni.

Izihloko zakamuva