OKlebe bagasele kuMasipala wase-Mogalakwena onezinkinga

Kamogelo Muvhenzhe

OwayeyiMeya yase-Mogalakwena u-Andrina Matsemela ubephakathi kwabantu abayi-13 ababoshwe oKlebe e-Mokopane ngoMsombuluko ekuseni.

Okhulumela oKlebe e-Limpopo, uMatimba Maluleke uthe lokhu kuyingxenye yophenyo oluqhubekayo mayelana nezinsolo zenkohlakalo ezenzeka kuMasipala wase-Mogalakwena.

“Kubasolwa ababoshwe uPhiko loKlebe oluphenya amacala enkohlakalo, kukhona nabasolwa abayi-13 okubalwa kubo izikhulu eziphezulu, abaqondisi bezinkampani kanye nezinkampani eziyi-11 emahhovisi kaMasipala wase-Mogalakwena,” kusho uMaluleke.

UMatsemela, ithimba lakhe labaphathi bezepolitiki, namalungu esigungu esiphezulu baxoshwe ubuholi beqembu esifundazweni ngoZibandlela ngonyaka odlule.

Kusolwa ukuthi lezi zikhulu zathola imali kubanikezeli bezinsizakalo kanti ezinye izinkampani zakhokhelwa imali ngemisebenzi ezingawenzanga.

UMasipala ulahlekelwe yimali engaphezu kwezigidi eziyi-R15 ngenxa yokuthi amathenda  awahanjiswanga ngendlela efanele.

Ngesikhathi kwenziwa lo msebenzi kuthathwe i-BMW 1 Series entombini yomunye wabasolwa okuyisipho esibandakanyeka kulolu phenyo.

Umasipala wase-Mokopane ubusematheni ngazo zonke izizathu ezingezinhle futhi usubeneziMeya eziyisithupha esikhathini esingaphansi kweminyaka eyishumi.

U-Esther Mothibi wesula esikhundleni sobuMeya ngowezi-2012, esikhundleni sakhe kwangena uThlelefi Mashamaite owaxoshwa ngemuva kweminyaka emibili ngemuva kokuthinteka embikweni wobulelesi osolwa ngokusebenzisa kabi isigidi esisodwa samarandi esasibekelwe onogada behhovisi leMeya. Walandelwa nguMalose Mabuela owakhishwa esikhathini esingaphansi konyaka. UMashamaite wabuyiselwa esikhundleni kodwa wabuye waxoshwa zingakapheli izinyanga eziyisithupha kwase kuqokwa uParks Sebatjane waba yiMeya ngonyaka wezi-2015. USebatjane wasuswa ngemuva kokhetho lwangowezi-2016, kwafakwa u-Andrina Matsemela.

UMaluleke uthe lo mkhankaso usaqhubeka kanti kulindeleke ukuthi kuboshwe abanye abantu.

Lena yindaba eqhubekayo .

Izihloko zakamuva