Okholelwa kwimibono ubulale izingane zakhe

Arthur Greene

Umfana omncane oneminyaka emibili nosisi wakhe obenezinyanga eziyishumi babulawe ngoba kuthiwa bazokhula beyizilwane.

Lokhu kwenziwe yindoda ebinenkolelo engaqondakali yaseMelika, evele yabulala izingane zayo ezimbili ngesibhamu sokudoba ngoMgqibelo.

UMatthew Taylor Coleman oneminyaka engama-40 ungumlandeli we-rightwing conspiracy theory ne-Qanon okholelwa ukuthi umkakhe udlulise ulibofuzo oluyinyoka ezinganeni zakhe.

Unkosikazi kaColeman ufonele amaphoyisa ngemuva kokuba umyeni wakhe ethathe izingane wangasho ukuthi uyaphi nazo. Uqale ukusolo uma ebona ukuthi umyeni wakhe akazithathanga izihlalo ezifakwa emotweni zokusekela izingane uma zincane futhi ubengaphenduli imiyalezo yakhe.

Ngemuva kokuba kuvulwe icala lomuntu olahlekile ube esesebenzisa i-app kumakhalekhukhwini wakhe ukuze abone ukuthi ukuphi, kwabe sekuvela ukuthi useqe umngcele waseMelika waya e-Mexico.

UColeman uboshwe ngoMsombuluko ngokusolwa ukuthi uthumbe izingane zakhe. Ube esevuma icala lokubulala izingane zakhe ku-FBI.

Ubazi ukuthi into ayenzayo ayilungile, kodwa ubethi usindisa umhlaba wonke.

Ulibo fuzo lwenyoka lususelwa kwinkolelo engasile. Lolu cwaningo lwamanga lokuthi umuntu onalolu phawu kusuke kungama-aliens amancane asemhlabeni alawula uhulumeni amabhange omhlaba wonke kanye ne-Hollywood.

UColeman ophethe isikole sase-California utshele abahlaziyi ukuthi lokhu wakufunda kwi-QAnon nakwi-Illuminati.

I-QAnon ifaka umqondo ongcolile kubantu ibadidise, kodwa yaqala ukuduma kakhulu kusukela ngowezi-2017. Ngamafuphi yenza abantu bakholelwe ukuthi abakwikhabhinethi kahulumeni bakhonza usathane baphinde bathumbe abantu babadayise, bababulale baphinde badle izicubu zezingane ezincane.

Abalandeli abakholelwa kulo mbono bakholelwa ukuthi uDonald Trump ungumsindisi womhlaba. Bathi usebenza emfihlakalweni ukulwisana nabakholelwa kusathane esikhundleni sokuba ngabe uzibukela izindaba.

Lo mbono awugcini kuma-web obumyama kuphela, kodwa abalandeli baka-Trump sebeqale iqembu labo eleseka lemibono.

UMarjorie Taylor Greene ophethe i-Georgian Republican bakhulumile basho indlela abazizwa ngayo nge-Qanon.

Umthombo wezithombe: @thedailybeast

Izihloko zakamuva