Ohlanza ezikoleni nephupho lokuba uthisha 

Lubhalwe ngu-Everson Luhanga

Usebenze njengomhlanzi esikoleni iminyaka engu-24. Ngesikhathi eneminyaka engu-41 ubudala wanquma ukuthuthukisa impilo yakhe ngokuqhubeka nezifundo zakhe ngesikhathi esahlanza esikoleni samabanga aphezulu i-Boitumelong e-Tembisa, Ekurhuleni.

Ngemuva kokuthola iziqu zakhe zemfundo eyisisekelo zokufundisa u-Grade R kuya ku-Grade 3, uLindiwe Mnisi wase-Tembisa wayecabanga ukuthi iphupho lakhe lokusebenza njengothisha lizofezeka.

Kodwa njengoba ephothule izifundo zakhe ngo-2016 uLindiwe uthe ayancipha amathemba akhe okuthola umsebenzi wephupho lakhe.

Ekhuluma ne-Scrolla.Africa esehhovisi lakhe lokuhlanza esikoleni samabanga aphezulu i-Boitumelong, uthe uyazithanda izingane ezincane futhi uzimisele ngokudlulisela ulwazi kuzo ngokuzifundisa.

Eminyakeni engu-24 edlule uLindiwe ubelokhu esebenza njengomhlanzi esikoleni samabanga aphezulu i-Boitumelong – isikole okwafunda kuso owayenguNgqongqoshe wezeMfundo manje osenguNdunankulu waseGoli uPanyaza Lesufi.

Uthe akakwazanga ukuqhubeka nemfundo yakhe ngesikhathi esamncane ngoba uyizibulo emndenini wakubo futhi wathwala umthwalo wokunakekela izingane zakubo ezintathu ngoba abazali babo babengekho ukuzobanakekela.

“Angizange ngijabule ngokuyeka isikole ngisemncane. Ngazithembisa ukuthi ngizobhala izivivinyo zami zikamatikuletsheni uma ngithola ithuba ukuze ngibe uthisha oqeqeshiwe.”

Ngemuva kokuthola isitifiketi sakhe sikamatikuletsheni wathola umfundaze wokuqhubeka nokufunda nokuyilapho athola khona iziqu zokufundisa u-Grade R kuya ku-Grade 3.

ULindiwe uthe into ayifunayo manje ukufeza iphupho lakhe lokuba uthisha. “Ngizoba umuntu ojabule kakhulu uma ngingathola umsebenzi wokuba uthisha,” esho.

Uthe akabanga nayo inhlanhla yokuthola umsebenzi.

“Sengihambe cishe kuzo zonke izikole zase-Ekurhuleni ngihambisa iziqu zami ne-CV kodwa angikaze ngiphendulwe.”

Uthe wabizelwa ukuyokwenza inhlolokhono kuphela ngo-2021 lapho ayeqhudelana khona nomuntu owayevele esebenza kuleso sikole bathatha lowo muntu. “Ngemuva kwalokho ngaya ezikoleni eziningi ngiyofuna umsebenzi, kodwa angizange ngiphumelele,” esho.

Esithombeni esingenhla: ULindiwe Mnisi wase-Tembisa 

Umthombo wesithombe: Everson Luhanga

Izihloko zakamuva