Odokotela baseNigeria nesiteleka sezinsuku ezinhlanu

Lubhalwe nguNike Adebowale

Inhlangano yodokotela base-Nigeria i-Nard isimemezele izinhlelo zokuqalisa isiteleka esiyisexwayiso sezinsuku ezinhlanu uma uhulumeni ehluleka ukufeza izimfuno zabo.

UMengameli we-Nard, u-Emeka Innocent uthe lesi sinqumo sithathwe emhlanganweni wesigungu esiphethe senhlangano obubanjwe ngoMsombuluko. Uthe isiteleka esiyisexwayiso sizoqala ngehora lesishiyagalombili ekuseni ngoLwesithathu siphele ngoMsombuluko olandelayo.

Ngomhlaka-29 kuMbasa i-Nard ikhiphe isimemezelo somnqamulajuqu wamasonto amabili kuhulumeni ukuthi ahlangabezane nezidingo zayo noma abhekane nezimboni.

UNgqongqoshe wezabaSebenzi nokuQashwa uChris Ngige uchaze izimfuno zodokotela “njengeziyimbudane”. Uthe odokotela bahlushwa “isifo sokuzigqaja” waphinde wagcizelela ukuthi uhulumeni wobumbano wenze konke okusemandleni “ukubanika konke abakufunayo.”

“Besiluphethe udaba lwabo futhi sibanikeze konke abakufunayo okubalwa nemali yohlelo lokuqeqeshwa. Siyabakhokhela ngisho uma besaziqeqesha. Sibaholela umholo ogcwele, sibakhokhela zonke izibonelelo bese nina ninquma ukuthi asenzanga okwanele?” esho.

Phakathi kwezinye izinto odokotela bafuna ukuthi i-Medical Residency Training Fund (MRTF) yakulo nyaka ikhokhwe ngokushesha, izinyathelo ezibambekayo “zokubuyekezwa okuphezulu” kwe-Consolidated Medical Salary Structure (Conmess) kanye nokukhokhwa kwayo yonke imiholo ekweletwa amalungu ayo kusukela ngo-2015.

Le nhlangano iphinde yagxeka umthethosivivinywa osungundabamlonyeni ofuna ukuphoqa abezempilo kanye nodokotela bamazinyo ukuthi basebenze iminyaka emihlanu ngaphambi kokuthuthela kwamanye amazwe njengoba iphawula ukuthi mnyakazo onjalo ungengeza inselelo yokuchitheka kobuchopho kwezempilo.

I-Nard ayikuthandisisi ukwenqaba ngamabomu kukahulumeni ukukhokha izikweletu zemiholo zango-2014, 2015 nezango-2016 kumalungu awo.

Odokotela bathe uhulumeni akakahlangabezani nezidingo zabo.

Izihloko zakamuva