Odilikajele abane kowabulala umndeni kubangwa uR20 000  

Lubhalwe nguZavela Makwabe

“Unya lwakho alunamingcele” – yilokhu ijaji elakusho ngoThobani Kesa (39)  ngaphambi kokuthi limgwebe ngokubulala abazali bakhe, udadewabo kanye nomshana wakhe ngoNtulikazi 2018.

IJaji uMbulelo Jolwana ugwebe uKesa odilikajele abane ngokuqothula “cishe wonke umndeni wakhe emhlabeni” ngenxa yombango wemali engu-R20 000.

Lezi zigameko zokubulala zenzeka ngoNtulikazi ngo-2018 e-Tienbank ngase-Sterkspruit, e-Eastern Cape.

Ngokobufakazi, abazali bakaKesa bacela yena nomfowabo ukuthi bakhe umuzi wabo futhi bathenjiswa ukukhokhelwa ngomsebenzi wabo.

Ngesikhathi kuqala ukwakhiwa, kwakhokhwa idiphozithi; kodwa enye imali yabanjwa ngesikhathi laba ababili behluleka ukuqeda umsebenzi.

Izelamani zabe sezifuna imali esele zaze zaya enkantolo yemantshi yamacala amancane zifuna u-R20,000.

Ngokobufakaziphambi kukamabhalane wenkantolo owayedingida udaba lwabo, uKesa wasola unina ngokuthi uyathakatha waze wamsabisa ngokuthi amkhokhele noma uzombulala.

Ngenxa yalokho abazali bakhe bathola incwadi yokuzivikela kulaba ababili, base beqoqa izimpahla zabo bayohlala kwesinye isigodi.

Abazali bakaKesa abasebekhulile, indodakazi yabo kanye nomzukulu wabo babulawa baphinde bashiswa ebusuku.

UKesa waboshwa ngemuva kokutholakala nezingubo ezinegazi ngamaphoyisa ayefike

endaweni yesigameko, kanti athola ukuthi igazi kwakungelikamama wakhe, okuyinkomba yokuthi umufi kungenzeka ukuthi washaywa ngaphambi kokushiswa.

Ephikisana nokuncishiswa kwesigwebo, u-Advocate Luvuyo Pomolo uchaze uKesa njengesigebengu esinobuqili esingazwakalisanga ukuzisola ngalokho akwenzile emndenini wakhe.

“Akuzona zonke izinsuku lapho umuntu ezwa ngecala elifana naleli, lapho umuntu ecisha eqothula cishe wonke umndeni wakhe,” engeza.

IJaji uJolwana uchaze uKesa njengesigebengu esiyingozi, isihluku saso esingenamingcele.

Inkantolo igwebe uKesa iminyaka emihlanu ngelokushisa yaphinde yaveza ukuthi akakufanele ukuba nesibhamu.

Izihloko zakamuva