ObeyiMeya unethemba lokubuyela esikhundleni sakhe

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

UTania Campbell we-DA okhishwe esikhundleni sakhe sokuba iMeya yedolobha lase e-EKurhuleni kuleli sonto ukholelwa kakhulu ukuthi uzophinde abuyele esihlalweni sakhe zingakapheli izinsuku eziyishumi.

UCampbell ubekhuluma ngemuva kokuthi evotelwe ngesiphakamiso sokungabethembi ubuholi bakhe emhlanganweni womkhandlu ngoLwesithathu ebusuku kanti amakhansela ayikhulu avotele ukuthi asuswe esikhundleni kanti angu-93 aphikisana nalokho.

Ube esechaza ukuthi lesi siphakamiso sokungabethembi ubuholi besingekho emthethweni futhi uzolwela ukuthi kuchithwe lesi sinqumo.

“Izakhamuzi zakulo Masipala zifanelwe okungcono futhi ngeke ngiyeke ukulwa futhi mhlawumbe ngingase ngibuye njengeMeya ezinsukwini eziyishumi.”

Uthe lesi siphakamiso sesekwe amaqembu amancane i-ANC eyawathembisa izikhundla ze-MMC, uSotswebhu omkhulu nezinye izindima.

“Labo abafuna amandla basondela ekubuyiseleni izandla zabo esikhwameni somphakathi ukuze bafake amaphakethe abo,” kusho uCampbell. 

UCampbell wengeze ngokuthi ngoMandulo i-DA ilethe emkhandlwini isiphakamiso sokuthi amakhansela acutshungulwe ngendlela efanele.

“Emasontweni amabili kudlule lesi siphakamiso i-ANC yethula isiphakamiso sokuthi sikhishwe kuhulumeni.

“Abakwazanga ukubeka engcupheni amaphutha abo ukuthi adalulwe futhi adalulwe uhulumeni wethu wobumbano.”

USotswebhu we-ANC e-Ekurhuleni uJongizizwa Dlabathi uchaze amazwi kaCampbell njengokufisa ukuvelela kanye nokufisa okungeke kwenzeke.

“Ucabanga ukuthi angakwazi ukubuyela esikhundleni sobuMeya njengoba kwenzeka edolobheni laseGoli, kodwa angeke alithole nelincane ithuba.

“Silandele yonke imigudu efanele ngokwekomidi sahambisa isicelo sesiphakamiso sokungabethembi ubuholi bakhe.”

Wengeze ngokuthi uCampbell usebenzisa amaqhinga ukuze abambelele emandleni.

“Ngaphansi kobuholi bakhe abantu basezindaweni ezingaphansi kwedolobha bebejabulela ukuhlinzekwa kwezidingongqangi, kodwa abampofu basala ebumnyameni ngemuva kokuthi ebakhokhise amanani kagesi aphezulu nompompi abangenawo amanzi.

“Ngaphansi kobuholi bakhe bekungekho uzinzo njengoba eguqule ama-MMC amane esikhathini esiyizinyanga ezine.”

Izihloko zakamuva