Obedume ngokulingisa usengene kwezepolitiki

Karabo Rammutla

Umlingisikazi uFatima Abdool ufungiswe njengeKhansela edolobheni kuMasipala waseGoli.

Umlingisikazi wase-Eersterust e-Tshwane waziwa kakhulu ngeqhaza ezinhlelweni zikamabonakude ezifana ne-Binnelanders, i-Scandal, i-Song vir Katryn kanye ne-Sewende laan.

U-Abdool oyiPhini likaMengameli we-United Independent Movement (i-UIM), waziwa nangentshisekelo yakhe e-Eersterust ngesikhathi enza khona izinhlelo zomphakathi zamahhala zezingane.

Lo wesifazane oneminyaka engu-53 osehlala eGoli uthe ubekuthanda ukulingisa, kodwa umsebenzi womphakathi bekuhlezi kuyisifiso sakhe.

“Ngiyabandakanyeka ekusizeni izisulu zokuhlukunyezwa ngisho noma kuwukulalela kuphela noma ukweseka esiteshini samaphoyisa. Ngithola izingubo eziningi njengomlingisi bese nginikeza izingubo emaphoyiseni ukuze ngizinike izisulu ze-GBV,” kusho lo mlingisikazi.

Nyakenye u-Abdool uthole ukunconywa okukhulu ngesikhathi eveza ku-Facebook ukuthi unenkinga nendodana yakhe edla izidakamizwa.

“Ngemuva kweminyaka engu-13 indodana yakhe ebikade iyisigqila sezidakamizwa, igcine isendleleni yokululama. Indodana yami iphephile futhi iphilile esikhungweni sokuhlunyeleliswa kwezimilo futhi iqhuba kahle,” kusho yena.

Uthe futhi ucabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi abesifazane bahlonishwe ngamandla abo nokuthi bathenjwe ngokukhula kwaleli lizwe.

“Iqembu lami liyakubona lokho ngakho alizange licabange kabili ngesikhathi lingiqoka. Abantu abaphethe izwe abasazwani nemizabalazo yethu. 

Ngizithola ngisendaweni lapho kufanele ngisukume ngenze umehluko.”

U-Abdool uthe uzosebenzisa amakhono akhe ukusiza imiphakathi.

“Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule isimo sentsha nezingane zethu sesisibi kakhulu.”

Izihloko zakamuva