Obabekazi bayimigogodla yemindeni yase-Afrika 

Ubabekazi uvame ukwethulwa njengomthakathi kodwa uThabiso Sekhula uthi obabekazi badlala indima ebalulekile emndenini.

Phakathi neminyaka engu-30 ngithola impilo yami ishintsha futhi ngithole izinga elisha lokubaluleka emndenini. Ukuba ubabekazi – kuza nomthwalo omkhulu.

Ngokomlando indima kababekazi ihlezi inamandla. Ngokomlando izizwe ziyakhothama futhi amakhosi enziwa obabekazi.

Sibona igama elithi “babekazi” lisabalala njalo ezinkundleni zokuxhumana – kodwa ikakhulukazi ngenxa yemibono engemihle ngale ndima. Obabekazi bavame ukusolwa ngokuba ngabathakathi; ngisho nemidlalo yochungechunge kumabonakude ihlezi ikuveza lokho. Umlingisi odlala indawo kababekazi uvame ukwaziwa njengomuntu unomona nenzondo. Ngisho muva nje kuleli abanye obabekazi bavutha bengabaselwe futhi basusa uthuthuva ngemibono yabo engamukelwa njalo ngabantu abaseduze kwabo. Enkonzweni yesikhumbuzo kasozigidi uLebohang Khitsane udadewabo uSemali Moeti wasusa udweshu wadalula kumabonakude ukuthi umakoti kamfowabo wayeletha enye indoda emzini kamfowabo ngesikhathi uLebohang egula.

Ngaphandle komdlalo weshashalazi kunendima ekhetheke kakhulu ubabekazi olungile okumele ayibhekisise ukuletha ukulingana nokuthula ekhaya – ukuqondisa izingane zakubo njengezwi lokucabanga uma ukuzicabangela kuphazamisa kanye nokuqondisa izinqumo endleleni efanele ezozuzisa umndeni. Yingakho njalo besolwa ngokuba nomona noma unya. Kuwumsebenzi onzima.

Manje njengoba ngingubabekazi ezinganeni ezikhulile ezizoletha izinkinga zempilo yangempela etafuleni lami ukuze zithole ukwelulekwa ngicabange ukuthi ngizofunda okwengeziwe mayelana nokuthi yini eyenza umuntu abe ubabekazi othandwayo.

Engxoxweni engibe nayo nobaba wami ngamtshela into ehlekisayo yokuthi manje sengingumuntu izingane zomndeni eziza kuye ukuze zithole izeluleko nemali. Wangitshela ngokubaluleka kwendima yokuba ubabekazi ekhaya: ukugqugquzela ukuthula nokuhleleka ekhaya kanye nokweseka nokuqondisa amakhosikazi amasha emndenini. Kade ngikhona ezingxoxweni ezimbili zamalobolo zabafowethu okungelinye ikhono ubabekazi okumele abe nalo.

Uvamise ukuba umuntu othenjwa kakhulu amalungu aphezulu omndeni ngakho ubuye athathe izinqumo eziningi njengokuqoka inkosi. Uma ubabekazi engeneme ngomuntu oqokelwe esihlalweni sobukhosi njengomuntu ophethe izimfihlo eziningi zomndeni uzokhwela adilike emphakathini. Lokhu singakufanisa nokukadadewabo weSilo samaZulu esakhothama uGoodwill Zwelithini kaBhekuZulu uNkosazana uThembi Zulu Ndlovu owaphikisana nokubusa kweSilo uMisuzulu waze wakhothama.

Ubabekazi uphinde abe namandla abalulekile omoya ekhaya nasezimpilweni zezingane ezizalwa abafowabo. Ngesikhathi somcimbi “wokukhuluma namadlozi”) ubabekazi uvamise ukuhola umcimbi wokwethula izingane ezintsha emadlozini. Ngakho-ke, uma lezo zingane zinezinselelo ezidinga usizo lwamadlozi ubabekazi nguye ozikhulumela namadlozi.

Ugqoka i-khiba okuyingubo ekhethekile uma enza imisebenzi yasekhaya noma ehola imicimbi yomndeni.

Ngokwazi ubuhle nokubaluleka kweqhaza lami njengobabekazi ngiyazi ukuthi ungakanani umthwalo wemfanelo osezandleni zami wokugcina umndeni uhlangene ikakhulukazi izingane futhi angikuthathi kancane. Wonke umuntu uyazi ukuthi akumele baphathe izingane zami kabi noma bazobhekana nolaka lukababekazi.

Izihloko zakamuva