Njengoba ikusasa lakhe lilenga eweni, uMkhize uthi uzosihlonipha isinqumo sikaMengameli

Lungani Zungu

Uma ngabe uMengameli uCyril Ramaphosa efisa ukususa uNgqongqoshe wezempilo uMnumzane uMkhize kuzomele amuxoshe ngoba uMkhize uthi angeke azehlele esikhundleni.

UMnumzane uMkhize utshele i-Scrolla Africa ukuthi uzohlonipha noma ngabe isiphi isinqumo esithathwa nguMengameli sokushintsha ikhabhinethi lakhe.

UMnumzane uMkhize uthi ubehlezi eyilungu leqembu le-ANC eliziphethe ngenhlonipho futhi uyohlezi enza kanjalo.

Ngisebenzisana nabo laba abaqokwe ukuthi benze ucwaningo. Uthe njengoba wayeshilo ekuqaleni sizokhokha noma iyiphi imali efunekayo uma kuthiwa asiyikhokhe.

Ngizohlonipha noma ngabe isiphi isinqumo esivela kuMengameli.

Akazange esaqhubeka nokukhuluma.

Umsebenzi kaNgqongqoshe uMkhize ubhekane nenkulu inkinga ngenkathi kuphuma izinsolo zokuthi umyango wakhe wanikeza inkampani ebizwa ngokuthi i-Digital Vibe ithenda lemali elibalelwa kwizigidi eziyi-150 zamarandi.

Ithimba le-Special investigation Unit(SIU) lethule uphenyo ngalolu daba futhi laxhumanisa uMkhize nendodana yakhe, uDedani nalesi sivumelwano. 

UMengameli uRamaphosa usanikeze uMkhize ikhefu lesikhashana kusukela ngoNtulikazi.

UMengameli ohlezi ethatha isikhathi sakhe ngaphambi kokuba enze isinqumo uthathe imicabango yakhe namasu wawasondeza kuye esifubeni, kodwa ingcindezi inkulu kakhulu ngoba kumele agcine esikhiphile isinqumo.

UNgqongqoshe osamisiwe wameseka uMengameli ngenkathi efisa ukuba abe nguMengameli waseNingizimu Africa ngonyaka wezi-2017, njengoba kuza ukhetho ngonyaka ozayo uMengameli Ramaphosa akafuni ukuzakhela izitha.

Ilungu leqembu le-ANC uMnumzane Pule Mabe uthe ilungelo likaMengameli ukuxosha nokuqasha oNgqongqoshe. 

Asazi lutho ngokushintshwa kwekhabhinethi, kodwa uma kwenzeka kuzobe kungaqali.

UMengameli uRamaphosa ukhiphe umbono ngesonto eledlule wathi izinguquko kwikhabinethi yakhe kungenzeka zenzeke maduze. 

Ukusisikela kancane ukuthi ikhabinethi elinyakazayo kungase kwenzeke lukhulu.

Ulindelekile ukuthi aqoke uNgqongqoshe omusha ngemuva kokudlula kuka Mnumzane uMthembu emhlabeni.

Osabambile okhulumela ihhovisi likaMengameli uTyrone Seale akatholakalanga ukuba aphawule.

Izihloko zakamuva