Njengoba igagasi lesithathu lisakazeka, i-Gauteng isizongena ezinyangeni zayo ezimnyama kakhulu

Everson Luhanga

Ukubhebhetheka kwegagasi lesithathu le-Covid kungenzeka kukhuphuke phakathi noNtulikazi, kulandelwe ukwehla ekupheleni kukaNcwaba bese kuba nokuthelelana okusha ngoZibandlela.

URich Sicina, ongumhlengikazi esibhedlela i-Thelle Mogoerane e-Vosloorus, uthe izinyangeni ezimbili ezizayo kuzoba mnyama kakhulu.

“Uma i-Gauteng ingabuyeli ezingeni lesihlanu, kuzoba nezidumbu yonke indawo,” esho.

“Sidinga ukungenelela kukaNkulunkulu ukuze asisuse kulolu bhubhane. Siyafa.”

USicina, onguNobhala-Jikelele Wezinyunyana Zabahlengikazi i-Young Nurses Indaba, uthe isithombe sokubona abantu abahlanu beshona ngesikhathi esisodwa ngenkathi engenile emsebenzini ngesikhathi segagasi lesibili sinamathele kuye futhi wesaba ukuthi isimo sizodlula lapho.

Lo mhlengikazi wase-Soweto uthe “samukele isu lokuthi noma ngubani oza emtholampilo nganoma yisiphi isimo sempilo kumele ahlolelwe i-Covid-19 kuqala. Cishe bonke abantu esibahlolayo bathola ukuthi batheleleke ngegciwane,” esho.

UDkt u-Angelique Coetzee, onguSihlalo we-South African Medical Association (i-SAMA), uthe lolu bhubhane luzoba nathi isikhathi eside futhi abantu abaningi bazotheleleka ngalo.

Uthe i-SAMA ixwayise uhulumeni ukuthi igagasi lesithathu kungenzeka libe libi kunaleli lokuqala kodwa amazwi abo awathathelwa phezulu.

UCoetzee uthe inani eliphakeme lalesi sifo lizoshaya umvuthwandaba walo ngenyanga ezayo ngabantu abaningi abazongeniswa ezibhedlela ezahlukene.

“Kungenzeka sibone ukugcwala kweziguli ezifuna imibhede nemishini yomoya-mpilo kakhulu ezinsukwini nasemasontweni azayo.”

Uthe iNingizimu Afrika kufanele ibone okubi kakhulu phakathi kukaNtulikazi. “Izwe lizokwazi ukubona ukwehla kwezifo ngasekupheleni kukaNcwaba.”

Uxwayise ngokuthi ukwehla kokuthelelana ngeke kuhlale isikhathi eside – “ukunyuka kokuthelelana kuzophinde kuhlasele izwe ngoZibandlela futhi,” esho

Izihloko zakamuva