Njalo ubobheka ohlangothini oluqhakazile lwempilo

Everson Luhanga

Esimeni sokuntuleka kwemisebenzi kanye nezinga eliphezulu lokudangala, iqembu lomculo wezokholo le-acapella elibizwa nge-Blendeo Voices liletha injabulo KwaZulu-Natali nase-Gauteng.

Umholi weqembu uThabiso Celt uthe kuningi ukudabuka emhlabeni – ikakhulukazi kulezi zinsuku ngoba abantu abaningi belahlekelwe yimisebenzi ngenxa ye-Covid-19. Uthe umculo wabo uvusa imimoya yalabo abacabanga ukuthi umhlaba uyabaphendukela.

“Ezingomeni zethu, sidlulisa umyalezo wethemba nokuqina wokuthi izinto zizoba ngcono futhi noma yini abahlangabezana nayo kuzoba ngumlando,” esho.

Lidabuka Kwamashu KwaZulu-Natali, leli qembu laya e-Gauteng futhi layonandisela abalaleli e-Braamfischerville e-Soweto. “Imisebenzi yethu siyenza ezinkundleni ezahlukene, lapho abasimema khona.

“Emakhaya KwaZulu-Natali, besicula emarenki amatekisi, emicimbini yokuvala izikole nasemishadweni. Siphinde sanandisa nasemicimbini eyahlukene yamasonto njengoba izingoma zethu eziningi zingezokholo,” esho.

Leli qembu, eliqukethe kuphela izinsizwa, lithe bahlangana besesikoleni samabanga aphakeme eminyakeni eyi-11 eyedlule. “Sihlale singabangani futhi ngoba sithole ukuthi sinamakhono ahlukile ngawodwana, sanquma ukuqala iqembu lomculo.”

UThabiso uthe abantu bayawuthanda umculo wabo. “Yonke indawo lapho esinandisa khona sishiya abantu befuna okunye. Abantu bayasithanda futhi abantu bayakuthanda esikwenzayo.”

USiyanda Ndlovu, okunguyena umbhali wezingoma kuleli qembu, uthe bangakuthokozela ukuhlala edolobheni legolide uma bengathola ama-gig njalo. “KwaZulu-Natali yikhaya lethu. Sisungule isisekelo esiqinile sabalandeli endaweni esivela kuyo. Sifuna ukwenza okufanayo nalapha eGoli.”

Uthe inhloso yabo enkulu kulo nyaka ukuthola ilebuli yokuqopha nezimali zokuqopha nokukhipha okungenani i-albhamu eyodwa.

“Sifuna abantu bakwazi ukujabulela umculo wethu ngokunethezeka emakhaya abo,” esho.

USiyanda uphinde wathi babheke usizo kunoma ngubani ozimisele ngokubaxhasa noma ukululeka isandla. “Sidinga imibukiso nezinto zokuhamba. Sicela nemali yokukhipha i-albhamu yethu yokuqala.”

Izihloko zakamuva