Ningaqale nipakishe izimpahla zenu zasebusika okwamanje!

Lungani Zungu

Labo abebecabanga ukuthi ihlobo selifikile bazothola isimanga samakhaza. Isimo sezulu esibandayo, esinezivunguvungu nemvula silindeleke kusukela ngoLwesithathu nangempelasonto yonke.

Abakwa-SA Weather Service babikezele isixwayiso esisezingeni lokuqala – okusho ukuthi usongo luphakathi – okwamanje.

Bathe kungalindelwa ukuthi kube nezimvula  ezindaweni ezimaphakathi neziphepho ezihlakazekile ezindaweni zase-Highveld eMpumalanga, lapho okungaba khona isichotho, imvula enamandla kanye nemimoya enamandla.

“Isimo sezulu sisaqhubeka nokunetha eningizimu yeKwaZulu-Natali nase-Eastern Cape,” kusho abakwa-Weather Services ngoLwesithathu.

Iminyango yezifundazwe i-Cogta eKZN kanye nase-Eastern Cape imi ngomumo ukubhekana nezimo eziphuthumayo.

E-Free State, izindawo ezingahle zihlaselwe izikhukhula zihlanganisa umasipala wase-Thabo Mofutsanyana kanye nezindawo ezisempumalanga zomasipala wesifunda i-Gariep.

E-Eastern Cape, abezimo zezulu baxwayise abantu bakamasipala wase-Alfred Nzo, i-OR Tambo, i-Joe Gqabi kanye ne-Chris Hani ukuthi bazinakekele.

EKZN, kulindeleke ukuthi izikhukhula zihlasele umasipala weTheku, Ugu, eHarry Gwala, Umgungundlovu kanye neLembe.

Khonamanjalo, kubikezelwa imimoya enamandla futhi elimazayo e-North West nase-Northern Cape kusukela ngoLwesine, kodwa akulindelekile ukuthi kube nezikhukhula.

Lolu songo luza ngemuva kwamasonto ambalwa kudilike izindlu eziningana eKZN ngemuva kwezikhukhula ezincane.

Izihloko zakamuva