Nibezwe osopolitiki kodwa ningabalaleli: Isilo

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

ISilo uMisuzulu kaZwelithini sitshele umphakathi eSandlwana ukuthi uma osopolitiki bekhankasa kufanele babezwe kodwa bangabalaleli ngoba banamanga futhi banezethembiso ezingekho.

Indlulamithi yamakhosi ikusho lokhu ngesikhathi kunomgubho wempi yaseSandlwana eyanqotshwa uZulu ebhekene namaNgisi ngomhlaka-22 kuMasingana ngo-1879 eNquthu.

Ithe ayiyithandi indlela osopolitiki abasebenza ngayo kodwa asisho ukuthi bona siyabazonda.

“Angisho ukuthi ngiyanizonda kodwa angiyithandi indlela enisebenza ngayo. Ngakho Zulu ngithi njengoba kubhekwe okhethweni bazobe bephuma bengena emzini yenu. Angisho ukuthi nibavalele amasango kodwa ngithi uma sebekhankasa anobezwa kodwa ningabalaleli ngoba banamanga. Bahlezi benza izethembiso ezingekho,” kusho Indlulamithi ibahleka.

Ngesikhathi sikhuluma osopolitiki bebethule sengathi abekho bekokhu bebukana.

ISilo siphinde sathi ngisho ubukhosi bukaZulu abuhlangani nepolitiki ngakho nokuqokwa kukaNdunankulu akuhlangene neze nepolitiki ngoba ayilungile.

ISilo simangaze abaningi kulo mgubho ngesikhathi simemezela iMeya yaseZululand uMfundisi Thulasizwe Buthelezi njengoNdunankulu kaZulu omusha kanye nephini lakhe okuyiNkosi yaseMadungeni uPhathisizwe Chiliza.

UButhelezi uyiMeya ye-IFP kanti uke wahola uphiko lwetsha kaKhongolose.

INkosi uChiliza uke wahola uhlaka lwamakhosi adlelana noKhongolose i-Congress of Traditional Leadership of South Africa (Contralesa).

UbenguSihlalo weNdlu yobuHoli beNdabuko KwaZulu-Natal kanti ungomunye wabaholi bendabuko abebesondelene kakhulu noMntwana wakwaPhindangene. 

Ubengomunye wabaholi beNdabuko abaphumela obala ngokweseka Indlulamithi ngesikhathi ibhekene nabakwabo abafuna ukuyichitha esihlalweni.

Abaningi bebelidele iNkosi yakwaButhelezi esanda kuqokwa okunguMntwana uZuzifa Maphikelela Ntuthuko Buthelezi ukuba nguNdunankulu kaZulu.

Abanye bebebheke uMntwana uMthokozisi Ntombela ongumzala wayo Indlulamithi. Ngaphambilini kuke kwaphakanyiswa igama lowayenguMengameli uMnuz Jacob Zuma.

INdlunkulu ikucacisile ukusungulwa kwesikhundla sePhini likaNdunankulu yathi akuqali manje ngoba neNkosi uShaka wakwenza.

Bathi ngesikhathi sikaMamonga woSuthu waqoka uMankulumana wasekelwa uMgwaqo.

Ngesikhathi seNkosi uShaka kwaba uMdlaka uNdunankulu wasekelwa uNgomane kwathi uma kungena Isilo uDingane saqoka uNdlela kaSompisi wasekelwa uNzobo Ntombela.

ISilo uMpande saqoka uMasiphula Ntshangase wasekelwa uMnyamana.

Izihloko zakamuva