Nginethulela okwenzeka e-New York ngamaholidi kaKhisimusi

Phillip van Niekerk

Kuqubuke impi engathi shu yaminyaka yonke esontweni lokuqala likaZibandlela.

Kunomuntu owokhele ngomlilo isihlahla esingamamitha angu-40 ubude sikaKhisimusi emahhovisi e-Fox News ku-Sixth Avenue enkabeni ye-New York!

I-Fox isiteshi esihamba phambili eMelika esibukwa kakhulu amaKristu amhlophe asekhulile. 

Lesi siteshi sifaka ubuthi ezingqondweni zabantu baseMelika ngokuveza imibono enenzondo yabokufika kanye namaSulumane nsuku zonke.

Mhlampe ukuzwa iphimbo likaKing Cole waseMelika ecula ngezwi elimtoti ngoKhisimuzi abamhlophe bezibuza ukuthi kazi uSanta ubaphathele ziphi izipho, yinto eyagcina ngo-1950 uma kwenzeka ngampela.

Noma kunjalo, ngeke ukuphike ukuthi iholidi likaKhisimuzi lisahlonishwa kakhulu emhlabeni. 

Lesiteshi se-Fox sithi abantu abambalwa sebejwayele ukuthi “Nibe Namaholidi Amahle” esikhundleni sokuthi “Nibe noKhisimusi Omuhle” ngoba basuke behlonipha izigidi zabantu abangamaJuda, amaSulumane, kanye nabanye abangewona amaKristu eMelika.

Lokhu abakwenzayo akuhlukile nhlobo nokuhlasela njengoba, “Baqale bahoxisa uKhisimusi, maduzane bazobe sebekhipha inyumbuzane amaKristu.

Umuntu ohambisana nokugxekwa kosuku lukaKhisimusi uDonald Trump isigebengu esidala esesishadelwe kathathu esingakaze silubhade ngisho nakanye esontweni kanye naye umkakhe uMelania, owazwakala eqoshiwe ethi “Ubani onendaba nezinto zikaKhisimusi?”

Isiteshi se-Fox esaziwa ngokusakaza imibono ecwasa ngokwebala nokubukela phansi izimbangi zabo, sizenze izisulu ngemuva kwalesi sigameko sokushiswa kwesihlahla sikaKhisimuzi ngaphandle kwamahhovisi.

Abasakazi be-Fox, abebethukuthele bagane unwabu, bachithe isonto lonke bekhuluma ngalesi sigameko.

Umsakazi wesiteshi uJeanine Pirro uthe ukushiswa kwesihlahla ubusathane. Waqhuba wathi “kumayelana nokuhle okumelene nobubi! Kuphelela lapho nje”.

UTucker Carlson naye ongumsakazi esiteshini, ubize lesi sigameko “njengokuhlaselwa kobuKristu”, ngalowo mzuzu ezama ukunqanda ukucasuka kwakhe.

Owesilisa oneminyaka engu-49 ubudala ongenakhaya ogula ngengqondo uboshwe wathweswa icala lokushisa.

Ezinsukwini ezimbalwa, kube sekubekwa esinye isihlahla sikaKhisimusi e-Fox Square, esihlukile kunalesi ebesikhona, sambozwa ngama-baubles kanye nemihlobiso edabukisayo kanti futhi sigadiwe.

Lesi sihlahla, njengoba sesidume kangaka, besizungezwe izivakashi zase-China ebezithwebula izithombe.

Uqwembe oluseduze nesihlahla lubhalwe ukuthi “UKhisimusi wabo bonke abantu baseMelika e-Fox Square”.

Okuhlekisa kancane ukuthi umhlobiso kaJesu ubengumJuda owazalelwa endaweni ebizwa nge-Palestine namuhla, owavakashelwa izazi zase-Asia nezase-Afrika emkhumbini wakhe. UFather Christmas uqhamuka e-Northern Europe lapho abambiza khona ngoSt Nicholas.

Okwenziwa isiteshi se-Fox kanye namaKristu kuphambene nomoya kaKhisimusi kodwa isihlahla esingaphandle kwamahhovisi e-Fox News simele bonke abantu baseMelika enkabeni ye-New York, okuyidolobha eligcwele inqwaba yabantu abahlukene.

Njalo ngoLwesihlanu abantu bazo zonke izizwe nezinhlanga ezahlukene baphuma bagcwele idolobha. Angeke ubone isixuku sabantu abahlukene njengase-Times Square.

Izindawo zokucima ukoma nezindawo zokudlela zigcwele phama, izindawo zokubukela amabhayisikobho zivuliwe, nezimakethe zasemgwaqweni ezivulwa ngesikhathi sikaKhisimusi zigcwele phama. Impilo – nenjabulo isibuyele esimeni njengoba abantu bephithizela begcwele imigwaqo ngemuva kweminyaka emibili yemikhawulo yobhubhane.

Omunye ubezikhulumela ngokwehluka kwegciwane elitholakale kamuva, ebe eziphuzela isiphuzo sakhe njengoba i-Delta ne-Omicron kuhlasela.

Into engaba uphawu lwempi ngoKhisimusi kungaba umculi omi ngaphandle esiteshini sesitimela oshaya isiginci sakhe ecula uthi “Ngizonda usuku lukaKhisimusi njengoba ngizonda umama wami.”

Ngicabanga ukuthi ngiyazi ukuthi uJesu wayezothini.

Makube nokuthula Emhlabeni nokuphilisana kahle kubo bonke abantu.

Izihloko zakamuva