NGIBHEKENE NGQO EZINHLAMVINI ZAMEHLO NOSOLWA NGOKUBULALA

Everson Luhanga

NgoMsombuluko kuvuleke umnyango wendlu yeNkantolo eNkulu yaseGoli okugcine sekubonakala sengathi isikhathi eside kakhulu ngesikhathi ngizithola sengingedwa nalowo osolwa ngokuba ngumbulali, uRosemary Ndlovu.

Njengentatheli, ngike ngaba sezimweni eziningi ezingajwayelekile nezingakhululeki phambilini kodwa akukho okuthena amandla kangako.

Ngifike kanjani lapha?

Namhlanje bengisenkantolo ukuyobhala ngokuvela kafushane kukaNdlovu, owayengusayitsheni wamaphoyisa, osolwa ngokubulala nokuhlela ukubulala izihlobo eziseduze ezibandakanya izingane zakhe, isoka lakhe nodadewabo ukuze athole imali yomshwalense.

Ubevele enkantolo ezokwengezelwa amanye amacala.

Ngemuva kokuthi ijaji lihlehlisele icala lakhe umhla ziyi-13 kuLwezi (November), ube esethathwa ngamaphoyisa ayinqwaba uNdlovu emyisa emnyango ongemuva lapho iveni yamaphoyisa ebimulinde ukumbuyisela khona ejele.

Ngithathe isinqumo sokuthi ngithathe ithuba ngilandele uNdlovu nephoyisa ebelimphelezela ukuyogibela ikheshi. Sobathathu sidlule iminyango eminingi ebivaleka ngemuva.

Kepha-ke omunye umnyango awukwazanga ukusivumela ukuba uvule singene, savaleleka khona lapho.

Ukumemeza okuningana kosizo lokuvula umnyango akusizanga. Akekho osizwile futhi namazwi ethu abelahlekile ezindongeni eziphakeme zalesi sakhiwo eside.

Iphoyisa libe selizama ukuqalaza nokuthola okhiye bomnyango, lathi ukunyamalala futhi layobheka.

Ngasala ngedwa noRosemary Ndlovu. Sibhekene ubuso nobuso.

Ngingasho ngithi, ubebukeka emuhle engutsheni ende enhle nezinwele ezenziwe kahle.

Kepha ubebonakala ukuthi akakujabuleli ukuba khona kwami kule ndawo. Ungibuke kusuka ekhanda kuye ozwaneni, mhlawumbe ezibuza ukuthi kazi ngiqhamukaphi. Wangbheka emehlweni nami ngamugqolozela, ngalowo mzuzu akekho okhuluma nomunye.

Bengifuna ukumbuza ukuthi ijele limuphethe kanjani, kepha ukubanda kwakhe kungitshele ukuthi lokho bekungeke kube ukuhlakanipha.

Sekukaningi ngilahlekelwa ngamazwi, kodwa namhlanje avele angafika qobo. 

Ngokushesha iphoyisa libe selibuya ngesikhathi selithole enye indlela yokuphuma ngasemaphaseji awuxhaxha neminyango eminingi, sakwazi ukuphuma.

Sifike ngaphandle lapho amaveni abelinde khona uNdlovu, kukhona amaphoyisa amaningi abehlome ngezikhali.

Uvele wangena evenini, nezimoto zamaphoyisa zasuka ngalowo mzuzu ngesivinini esiphezulu

Izihloko zakamuva