Ngibaxoshe bonke abaholi abakhohlakele – uRamaphosa

Lubhalwe nguZukile Majova

UMengameli uCyril Ramaphosa uzichithile izinsolo zokuthi umsebenzi wakhe wehlandla lokuqala mubi.

URamaphosa, obekumele asayine i-National Health Insurance Act ngoLwesithathu, uthe ihlandla lakhe lokuqala belumayelana nokuhlenga izwe ekudunweni kombuso.

Ethula inkulumo yakhe kwi-ANC Progressive Business Forum esidlweni sasemini e-Centurion ngoLwesibili, uRamaphosa uthe ubavimbile abenzi bobubi.

“Eminyakeni embalwa edlule sibhekane nengwadla yokulawulwa kombuso, lapho okudingeke ukuthi sibhekane nokulawulwa kombuso futhi siphendule ngalokho okukwenzile ezweni lethu.

“Futhi ngingasho ngaphandle kokungabaza ukuthi enye yezinto esizenzile ukumisa ukulawulwa kombuso.

“Futhi labo abebenza lokhu okusabekayo ezweni lethu, kuhulumeni wethu, emnothweni wethu, sabamisa,” kusho uRamaphosa.

UMengameli uthatha udumo ngokuqeda ukulawulwa kombuso okubandakanya owayenguMengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma kanye nabangani bakhe umndeni wakwaGupta.

Ngalesi sikhathi, iqeqebana labaholi bamabhizinisi abakhohlakele lathatha iHhovisi likaMengameli futhi lasebenzisa amandla alo ukuthonya izinqumo zombuso, okuhlanganisa ukuqashwa nokuxoshwa kongqongqoshe nezinhloko zezinkampani zombuso.

URamaphosa akagcinanga nje ngokuqeda lesi sihlava kuhulumeni, wabaphoqa ukuba baphume ku-ANC.

Inqwaba yabo, abasaphenywa ngamacala ahlukene sebejoyine uZuma eqenjini lakhe loMkhonto Wesizwe.

Njengoba manje uphiko lwe-SAPS lwamacala ayisipesheli namacala obugebengu seluqinisiwe kanye ne-National Prosecuting Authority iqiniswa ngabashushisi abangaphezu kuka-1 000, uRamaphosa uthe sekuyisikhathi sokuthi kushushiswe labo abathintekayo ekudunweni kombuso.

“Abanye ababandakanyeka ekudunweni kombuso sebebalekile. Kodwa futhi siyazi ukuthi abanye basalokhu begxilile kumanethiwekhi asungulwa ngaleso sikhathi.

“Lawa yilawo kanye esiwalandelayo, esasizwa umbiko weKhomishini kaZondo eyahlonza kahle okwenziwayo.”

OwayenguMengameli wezwe uThabo Mbeki usanda kuveza ukuthi i-SA Revenue Service yabanjwa kanjani nokuthi izigebengu zacishe zawuthatha kanjani uMnyango wezeziMali.

Izihloko zakamuva