Ngesikhathi uBiden ehlaba ubandlululo eNingizimu Afrika

Njengoba umhlaba ulungiselela uBengameli bukaBiden, isiqeshana sikaJoe Biden ehlasela iPitoli kowezi-1986 besilokhu sizungeza ezinkundleni zokuxhumana eNingizimu Afrika.

UBiden, owayengu-Senate ngaleso sikhathi, ubonakala ehlasela inqubomgomo kahulumeni wangaleso sikhathi we-Republican “yokusebenzisana okwakhayo” neNingizimu Afrika ngaphansi kobandlululo.

Kamuva, iMelika yalahla indlela yayo ethambile eya kuhulumeni kaPW Botha, futhi yaqala unswinyo olunzima.

Izihloko zakamuva