Ngeke kuphinde! – Izakhamizi zaseLundi zivikela idolobha kubabhikishi bakaZuma ukuze bagweme ukuphinda umlando wemakoloni

Celani Sikhakhane

Ngowe-1879, Ulundi, olwake lwaba inhlokodolobha yaKwaZulu-Natali, lwashiswa ngomlilo ngamasosha wamaNgisii.

Zishukunyiswa yile nkumbulo ebuhlungu yokhokho, izakhamizi zedolobha zilwe ngempumelelo nabaphangi kanye nababhikishi abasekela uZuma ngesonto eledlule.

Umholi womphakathi uDiliza Mlambo ubephakathi kwabantu abachitha ubusuku nemini bezulazula oLundi.

Uthe bathathe isinqumo sokuthi ngeke bavume ukuthi Ulundi luphinde luhlaselwe ngaphansi kweso elibukhali lezakhamuzi zalo zamanje.

“Ngowe-1879, Umbutho wamaNgisi wahlasela oLundi washisa isigodlo seNdlunkulu yeNkosi uCetshwayo. Lokho bakwenza ngoba sasingekho. Angeke sikuvumele lokho kwenzeke sisaphila. Yingakho siqinisekise ukuthi akekho umuntu oyoze alokothe eze lapha azophanga bese eshisa inxanxathela yethu yezitolo,” esho.

Ngesonto eledlule, abaphangi abangena oLundi bevela kwezinye izindawo babanjwa ngabaqaphi ngemuva kokuzama ukungena esitolo sotshwala kuleli dolobha.

Bacele uxolo futhi baveza ukuthi bebehlela ukushisa inxanxathela yezitolo njengengxenye yemibhikisho.

UMlambo uphinde wathi bavikela inxanxathela yezitolo zedolobha ngokuqapha ngoba imindeni yabo isebenza lapho.

Ngemuva kwempi eyayiseSandlwane ngoMasingana ngowe-1879, lapho ibutho lamaNgisi lashaywa khona yibutho lamaZulu, amaNgisi amasha aqonda oLundi, ahlasela isigodlo sasoNdini seNkosi uCetshwayo.

Bashisa yonke inhlokodolobha yakwaZulu, kuhlanganisa nezibaya, base bekwazi ukunqoba amabutho akwaZulu empini yasoLundi ngomhla zizine kuNtulikazi ngowe-1879.

Ngowezi-2004, uLundi lwaphucwa isikhundla sokuba yinhloko-dolobha yaKwaZulu-Natali, kulandela ukwehlulwa kwe-ANC yi-IFP okhethweni lwesifundazwe.

IsiShayamthetho sesiFundazwe  sasuswa Ondini oLundi sayiswa ezakhiweni ezindala zePhalamende laseBrithani langaleso sikhathi eMgungundlovu.

Scrolla World Cup Quiz