Ngaphandle kwebhuloho, isigodi esizimele sinqamuka phakathi uma kufika isikhathi semvula

Elmon Tshikhudo

Sekuyiminyaka eminingi, umphakathi wasemakhaya e-Lambani ngaphandle kwase-Thohoyandou unxuse ukuthi kube khona ibhuloho elifanele.

Kodwa njalo ngonyaka uma kuna imvula, bayahlukaniseka emphakathini wonke ngenxa yemifula egcwalayo.

Lokhu kuthiwa kuholele ekushoneni okungenasidingo kwabantu abagulayo, abangakwazi ukuphuma kulesi sigodi.

Umphakathi wajabula kakhulu ngenkathi ukwakhiwa kwebhuloho kuqala ekugcineni ngowezi-2019, kodwa umsebenzi usumisiwe.

Leli bhuloho, elinesabelomali esingaphezulu kwemali eyizigidi ezingama-R26, bekumele liqedwe ezinyangeni eziyishumi nanye kodwa sekuphele iminyaka emibili zingekho izimpawu zokuphothulwa, yize kunezethembiso ezenziwe ngumasipala zokuthi usonkontileka usekulungele ukuqeda.

Umphakathi ukholelwa ukuthi uMasipala wase-Thulamela uqashe usonkontileka ongaqeqeshiwe.

Umthombo uthe esikhathini esiyiminyaka emibili, abasebenzi kudingeke ukuthi bazidilize lezi zinhlaka ngoba umsebenzi ubungalungile, amahlandla amabili ahlukene.

Ngalesi sikhathi, abasebenzi abangakhokhelwa baphoqeleke ukuthi babhikishe ukuze bathole amaholo abo.

Umthombo uphinde wathi umsebenzi ume ngokuphelele emasontweni amathathu edlule, futhi asikho isizathu salokhu esinikezwe umphakathi ngusonkontileka.

Umholi wendabuko iNduna uPatrick Lambani uthe uphoxekile ngokwenzeka esigodini sakhe.

“Besijabule ukubona kwakhiwa ibhuloho futhi okulindelwe bekusezingeni lokuthi intuthuko eningi izofika ngakithi,” esho.

“Kusishaqisile ukuthi ayikho inqubekela phambili kulo msebenzi. Umgwaqo omubi wenza isimo sibe sibi kakhulu futhi iziguli zingashona ngaphandle kosizo njengoba ingekho indlela yokuphuma kulesi sigodi.”

Okhulumela uMasipala wase-Thulamela uNdwamato Tshiila usamile kwelokuthi usonkontileka ubekhona esizeni yize bukhona ubufakazi obuphikisana nalokhu.

Uthe lo msebenzi uzobe usuphothuliwe ekupheleni kukaNcwaba ngowezi-2021.

“Siqinisekisa umphakathi ukuthi lo msebenzi awushiywanga futhi uzophothulwa njengoba bekuhleliwe futhi uzokwenziwa ngemali ebekiwe,” esho.

Izihloko zakamuva