“Ngangidla izidakamizwa ebuncaneni bami,” kusho uPacquiao osephila impilo ehlukile

Dylan Bettencourt

Umdlali osemkantshubomvu kwisibhakela nongusopolitiki wase-Philippines uManny Pacquiao uthi “wayengenangqondo” ngesikhathi ephula umthetho futhi ethatha i-crystal meth.

Umkhankaso kaMengameli womshayi sibhakela onempikiswano ugxile empini yase-Philippines  yokulwisana nezidakamizwa.

Uke waba ngumsekeli wempi kaMengameli wamanje uRodrigo Duterte ngokulwa nezidakamizwa, eshiye abantu abayizi-30,000 beshonile ngokusho kwezinye izilinganiso.

Ngonyaka wezi-2016, uDuterte wayala amaphoyisa ukuthi abulale abathandi bezidakamizwa kanye nabadayisi, waze wavumela nokubulawa kwabantu asebegxile kakhulu kwizidakamizwa.

“Uma kukhona obaziyo abagxile kwizidakamizwa, qhubeka ubabulale ngokwakho, njengoba  ukubandakanya abazali babo ukuba bazenzele bona kungaba buhlungu kakhulu,” kusho uDuterte enkulumweni yakhe ngemuva kokuthatha izintambo ngonyaka wezi-2016.

UPacquiao usehlehlile ekwesekeni kwakhe impi yezidakamizwa, njengoba sekusondele ukhetho lwangonyaka wezi-2022. Lo mshayisibhakela owayengumpetha womhlaba manje uthi abadla izidakamizwa kufanele bathole ithuba lokuzivikela.

“Ngangingenangqondo ngaphambilini. Yingakho ngangisebenzisa izidakamizwa. Ngangingawazi umthetho. Kulezi zinsuku abantu sebeyazi ukuthi umthetho awuzivumeli izidakamizwa ezingekho emthethweni,” kusho uPacquiao.

UPacquiao waletha ukuthuka emhlabeni wonke ngonyaka wezi-2016 ngesikhathi evuma ukuthi wayesebenzisa insangu ne-crystal meth esemncane. Lo mshayisibhakela waziwa kakhulu ngokuceba nokuba ngomunye wabashayisibhakela abahamba phambili emlandweni walo mdlalo.

Manje njengoba elwela ukuba ngumholi wase-Philippines, impi yokuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa, inkohlakalo kanye nobubha kube yizisusa zakhe ezibalulekile emkhankasweni wakhe wokhetho.

Nakuba uPacquiao engavamile ukuphambanisa unyawo eringini, angeke kushiwo okufanayo ngomsebenzi wakhe wezombangazwe, oseke wabhekana nendlela enzima. Abaningi bagxeke lo mshayisibhakela wakudala ngokuthi akakhaliphile, futhi akanalo ulwazi lwepolitiki aphinde angafiki neze emicimbini yezepolitiki.

UPacquiao ubhekane nobunzima obukhulu okhethweni lokuqala olukhombisa ukwesekwa okuncane, kodwa uthe ngeke ayiyeke imizamo yakhe yokuhola isizwe.

Umthombo wesithombe: @TheVerge 

Izihloko zakamuva