Ngabe uZuma uzoyiphendula incwadi yenhloko yamajaji uMogoeng?

Lungani Zungu

Isizwe silinde ngabomvu ukubona ukuthi ngabe uJacob Zuma uzoyiphendula yini incwadi yeNhloko yamaJaji uMogoeng Mogoeng, embuza ukuthi yisiphi isijeziso esifanelekile akumele asithole ngokudelela umyalelo weNkantolo yoMthethosisekelo ngaphambi kosuku lomnqamulajuqu ngoLwesithathu.

NgoLwesihlanu, uMogoeng ucele uZuma ukuba afake incwadi efungelwe, echaza ukuthi yisiphi isigwebo acabanga ukuthi singamfanela uma etholakala enecala lokwedelela.

UZuma weqe umyalelo wenkantolo ephakeme, obumyalela ukuthi avele phambi kweKhomishini Yokulawulwa Kombuso Yindlanzana eholwa yiPhini leNhloko yamaJaji, uRaymond Zondo.

Ikhomishini ibuyele enkantolo, yaphakamisa ukuthi uZuma agwetshwe iminyaka emibili ebhadla ejele.

Le khomishini isole uZuma ngokungabi yisibonelo njengalowo owayengumengameli wezwe.

UZuma ongenendaba, waba nesibindi sokutshela inkantolo ukuthi imbophe, ethi akalisabi ijele.

Sekuze kwaphela uMsombuluko kungekho okukhombisa ukuthi uZuma usefake incwadi efungelwe.

INkantolo yoMthethosisekelo kusamele ikhiphe isinqumo mayelana neKhomishini Yokulawulwa Kombuso Yindlanzana uma iqhathanisa nodaba lukaZuma.

Umhlaziyi wezepolitiki uSolwazi Omphemetse Sibanda, uthe uMogoeng wenze kahle ngokucela uZuma ukuthi achaze lokho acabanga ukuthi kuyisijeziso esifanele uma etholakala enecala.

UZuma ubelokhu ekhwela edilika kuZondo nabezobulungiswa, ethi bazimisele ngokumbona enecala.

Ummeli kaZuma u-Eric Mabuza akatholakalanga ukuba aphawule.

Isithombe: @TheRealJZ

Izihloko zakamuva