Ngabe usengabaswa yini umlilo?

Lucky Sithole

Ukugxuma ugqoke ngokuphelele echibini elibandayo phakathi nobusika kwabonakala kuwumqondo omuhle ngaleso sikhathi. Ngenkathi kukhala impempe yokugcina futhi iNingizimu Afrika isiyinqobile iNdebe Yomhlaba Yombhoxo ngangazi ukuthi isizwe saseNingizimu Afrika sisendleleni yokululama futhi ngangiyingxenye yakho.

Akunandaba lokho, emizuzwini eyishumi kamuva, ngaphoqeleka ukuba ngibuke, ngiconsa ngimanzi futhi ngithuthumela, ngefasitela lapho uMengameli uNelson Mandela (ngejezi lakhe lenombolo yesithupha lamaBhokobhoko) exhawula uFrancois Pienaar.

Kwakungumhla zingama-24 kuNhlangulana ngowe-1995, iminyaka engama-26, nezinsuku ezintathu ezedlule.

Unyaka ngemuva kwalolo suku olumangazayo, iBafana Bafana yanqoba i-African Cup of Nations ngowe-1996, lapho kwabonakala kuyisiqinisekiso sokuthi kukuvuleka isizwe esikhulu.

Lokho kwenzeka eminyakeni engaphezu kwengamashumi amabili edlule.

Uma ukholwa, njengoba nami ngikholwa, lowo mdlalo ungenye yamandla amakhulu okuhlanganisa esizwe, ngakho-ke kufanelekile ukubheka ukuthi sikuphi manje.

Uma sibheka kuphela ezemidlalo zamaqembu, kuphephile ukusho ukuthi izwe alenzanga kabi. Umbhoxo waseNingizimu Afrika, njengoba ubhekene nezinkinga zokuphatha, noma kunjalo wenza kahle. Kuningi ukunqoba okukhulu okwenziwe amaBhokobhoko anqoba phakathi kweminye imiqhudelwano we-Rugby Championship, anqoba ama-test ngaphezu kwanoma yini enye, anqoba iNdebe Yomhlaba Yombhoxo ngowezi-2007 nangowezi-2019.

Noma yimuphi umlandeli wezemidlalo waseNingizimu Afrika, kumele ahlabeke umxhwele yindlela iBanyana Banyana ehambe ithule ngayo ngebhizinisi labo lokudlala ibhola elihle kunabo bonke futhi izintokazi zebhola lomnqakiswano zihlose ukwenza kahle njalo uma zivela enkundleni.

Singaba nethemba ngokuqikelela ukuthi i-Cricket South Africa kungenzeka isesimeni esihle.

Manje! Uma sikushilo lokho, sonke siyazi ngendlovu enkulu esegumbini. Kufana nehlaya elidala ngomfowethu osejele. Uyamthanda, kodwa awukhulumi ngaye.

INingizimu Afrika iyisizwe sebhola. Ngaphandle kokungabaza, umdlalo owenza izinhliziyo zaseNingizimu Afrika zigijime. Noma iyiphi impumelelo, noma incane kangakanani, ibungazwa njengokuwina kweNdebe Yomhlaba. Ngaphandle kokuthi akukho lutho lokubungaza.

Yiziphi izinkinga ebholeni? Izinkulungwane zamagama zibhalwa ngalokho nsuku zonke.

ULucky kodwa, uzobuza umbuzo esikhundleni salokho.

Ubani kini owaziyo ukuthi kunjani ukugcwala injabulo, ukuthi wenze okuthile echibini lokubhukuda elibandayo ngoba iqembu lakho lenze isimangaliso?

Ngikholwa wukuthi, ndawana thile eNingizimu Afrika kunomuntu ozobasa umlilo ahole ibhola laseNingizimu Afrika liye ezingeni lomhlaba jikelele – futhi enze isizwe sonke singene emachibini okubhukuda abandayo.

Asimtholeni lowo muntu noma kungaba ngowesilisa noma ngowesifazane.

Izihloko zakamuva