Ngabe ukuphela kobandlululo?

Ukuhluleka kweJaji elineziqu eziphezulu uDavid Unterhalter ukuthi angene eNkantolo yoMthethosisekelo kudale izinkulumo ezithile ezibuhlungu mayelana nesimo sezepolitiki zobuhlanga esivela kuMhleli we-Daily Maverick Associate uFerial Haffajee.

UHaffajee ubhale ukuthi ukunqaba ukunikeza iJaji indawo enkantolo, mhlawumbe ngenxa yokuthi Mhlophe, futhi njengoba iqembu laba mhlophe lifuna oyedwa walo abe iMeya yaseKapa kukhombisa ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bazinikele kubandlululo lobuhlanga.

UHaffajee uchaza u-Unterhalter njengomuntu onobuhlakani obukhulu “obaziwa ontanga yakhe njengomholi, ikakhulukazi kwezebhizinisi, ukuhweba, ukuncintisana kanye nokuhlangana koMthethosisekelo.” Yize kunjalo wanqatshelwa ukungena kwezinye izikhundla eNkantolo yoMthethosisekelo ngemuva kokubuzwa ngobuhlanga bakhe nguKhomishani Wezinsizakalo Zezobulungiswa uDali Mpofu. Sekungokwesibili enqatshwa.

“Okungenani i-JSC ikugwemile ukubuza ijaji lamaJuda imibuzo emayelana namaSulumane.”

UHaffajee ube esebheka umjaho wobumeya, lapho amaqembu amakhulu amathathu enamadoda aMhlophe njengabaholi bawo abahamba phambili.

Uthi i-ANC isembusweni wobuzwe obuNsundu base-Afrika kanti i-DA manje isinamathele ngokuphelele ukumela umphakathi wabamhlophe.

Uthi ukusuka kowayengumholi weqembu uHelen Zille eya eceleni, kwakhe izikhundla ze-DA.

“Lokhu kusho ukuthi ukungabandlululi ngokobuhlanga kuyindlela yokusebenza, kodwa kusamile njengensika yefilosofi yoMthethosisekelo‚Ķ

“Ngiyethemba uMbhishobhi Omkhulu u-Emeritus Desmond Tutu ujabulela imikhosi yakhe yosuku lokuzalwa njengoba ezohlanganisa iminyaka engama-90 ngoLwesine futhi engaboni ukuthi sesiyini”.

Izihloko zakamuva