Ngabe okhokho bangasiza ekulweni nobugebengu? ISangoma sixazulula icala lokugqekeza elihlule amaphoyisa

Everson Luhanga

Ngemuva kokuthi amaphoyisa ehlulekile ukulandela umkhondo we-trailer yakhe eyebiwe, uDhumisani Itayi wacabanga ukuthi sekufana nokuthi sekuphelile. Wayengazi ukuthi ukucela usizo lweSangoma sendawo kwakuzomholela ezigebengwini, kanye nakwi-trailer yakhe.

UDhumisani waseSoweto uthe uvuke ekuseni ngolunye usuku NgoNhlolanja wathola i-trailer, kanye nezinye izinto ezehlukene, zingekho egcekeni lakhe.

“Ngabona ukuthi i-trailer engangiyilungisa ngayizolo yayingekho,” etshela i-Scrolla.Africa.

“Ngesikhathi ngizungeza igceke ngiyifuna, ngathole ukuthi ucingo lwami lokubiyela luvuliwe futhi abantu balusebenzise njengendawo yabo yokuphuma nezinto ezingekho, okubandakanya ne-trailer.”

Uthe wabikela amaphoyisa kanjalo nakubaholi bomphakathi abasebenza namaphoyisa.

“Benginethemba lokuthi umuntu othile uzofika nayo noma okungenani bangitshele uma bebona umuntu ophethe i-trailer yami.”

Imizamo yokuyithola ibibukeka ingenathemba, njengoba uDhumisani ayibheka yonke indawo futhi ehlezi ebuya iqina likamabuyaze.

Wayesezoyeka ukuzifuna izinto zakhe ngenkathi enza isinqumo sokugcina, wanquma ukuyohlola eSangomeni sendawo, esaziwa ngokuthi uBaba Chibuwe endaweni.

“NgoLwesihlanu, ngaya kulesi Sangoma, sangitshela ukuthi ngithathe umhlabathi egcekeni lami lapho okwakumi khona i-trailer, wayixuba ne-muthi,” kuchaza uDhumisani.

“Isangoma sangitshela ukuthi ezinsukwini ezintathu, ngizothola izindaba ezimnandi.”

Ngemuva kwezinsuku ezimbili, omunye wabangani bakaDhumisani weza kuye nezindaba ezimnandi. Umtshele ukuthi uyibonile inqola e-scrap yard e-Roodepoort.

Kungenzeka kube ukuqondana kwezinto, kodwa uDhumisani ukholelwa ukuthi uBaba ukwazile ukwenza okuhlule amaphoyisa, futhi wawalandela amasela amathathu.

Babesike ucingo lukaDhumisani lokubiyela base bephusha i-trailer ezihlahleni ezithile eziseduze, bayifihla ngokuphelele ukuthi ingabonakali.

La madoda, wonke aseminyakeni engama-20 ubudala, ahlele i-bakke eyathatha i-trailer yaya nayo e-scrap yard. Lapha, bayithengisa ngemali eyizi-R1,100.

UBaba uthe bekungekhona okokuqala ethola izigebengu: “Nginomuthi okwazi ukulandela umkhondo wamasela enza imisebenzi emibi. Ngijabule nje ngokuthi uDhumisani uthole i-trailer yakhe.”

Izihloko zakamuva