Ngabe izothiwani indaba kaMashatile 

Lubhalwe nguZukile Majova

UMengameli Cyril Ramaphosa usenenkinga entsha yokuthi uzombeka kuphi uPaul Mashatile oqokwe njengePhini likaMengameli we-ANC ngenyanga edlule.

Akuyona imfihlo ukuthi ekhempini kaRamaphosa akekho ofuna ukuthi uMashatile abe esikhundleni esinamandla njengephini likaMengameli wezwe. Okwamanje uDD Mabuza usenawo lowo msebenzi.

Iphini likaMengameli liba ibamba likaMengameli uma uMengameli engekho noma ekhishwa esikhundleni.

Akuyona inkinga uRamaphosa okumele ayibeke eceleni njengoba elungiselela ukwenza izinguquko ezinkulu kwikhabhinethi yakhe emasontweni ambalwa azayo.

Kube isinqumo sikaRamaphosa esiqinisekise ukuwina kukaMashatile engqungqutheleni kazwelonke yesi-55.

URamaphosa wavumela ozakwabo ababili uRonald Lamola kanye no-Oscar Mabuyane ukuthi bangenele isikhundla sephini likaMengameli.

Lokho kwahlukanisa izithunywa zengqungquthela kwanikeza uMashatile ithuba lokuwina.

Manje umbuzo okhona ukuthi: iyiphi indlela yokumsusa noma ukunciphisa ukusondela kwakhe emandleni?

Azikho izinto eziningi uRamaphosa angakhetha kuzo ngaphandle nje kwencwadi ebhalwe emthethweni yokuthi iphini likamengameli kumele libe yilungu lePhalamende nokuthi kumele likhethwe kumalungu ePhalamende.

Kuleli sonto imithombo esondelene noMashatile itshele i-Scrolla.Africa ukuthi umholi walabo abazibiza nge-Alex Mafia usemkhankasweni wokuba iphini likaMengameli nokuthi ekugcineni abe nguMengameli wezwe.

Kukhona nenkolelo yokuthi udaba lukaRamaphosa lwe-Phala Phala lukhulu kakhulu ukuthi lungashaywa indiva futhi lungase lube inkinga engasusa uRamaphosa esikhundleni.

Kuleli sonto amalungu eKomiti eliPhezulu likaZwelonke le-ANC  (NEC) athe alindele ukuthi amalungu alo angu-87 ahlangane ukuze kubhungwe amagama oNgqongqoshe namaphini oNgqongqoshe abazojutshwa kwiKhabhinethi.

URamaphosa odume ngokuhola ngokuvumelana akulindelekile ukuthi agcizelele ukuqoka iKhabhinethi yakhe.

Okokuqala uMashatile owake wamataniswa ne-Alex Renewal Project okwanyamalala kuyo imali elinganiselwa ku-R1.6 billion, usehlanzekile akanawo amahlazo enkohlakalo.

NjengePhini likaMengameli we-ANC, uMashatile usephinde wadla ifa esikhundleni esinamandla sokuba uSihlalo wekomidi elijutshwe i-ANC.

Leli ikomiti eliphakamisa abantu abazoqokelwa ezikhundleni zikahulumeni.

Njengamanje uMashatile usehola umkhankaso wokukhipha uNgqongqoshe eHhovisi likaMengameli uMondli Gungubele afake owayenguNdunankulu waseGoli uDavid Makhura.

Nazi ezinye izikhundla ezingase zithinteke uma kushintshwa ikhabhinethi:

· Amabhizinisi Kahulumeni – UNgqongqoshe uPravin Gordhan – [ungene enkingeni ngokwepolitiki engqungqutheleni kanye nempilo ebuthaka]

· Ezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu – UNgqongqoshe uNkosazana Dlamini Zuma – [Ukungaboni ngaso linye noMengameli]

· Ezokuvakasha – UNgqongqoshe uLindiwe Sisulu – [Ukungaboni ngaso linye noMengameli]

· Abasebenzi bakaHulumeni nokuPhatha – uNgqongqoshe u-Ayanda Dlodlo – [Isikhundla asinamuntu ngemuva kokuthi uDlodlo afakwe eBhange loMhlaba]

· EzokuThutha – uNgqongqoshe uFikile Mbalula – [Isikhundla asinamuntu ngemuva kokuthi uMbalula eqokwe njengonobhala we-ANC].

Ekugcineni isinqumo esinzima kakhulu kuRamaphosa kuzoba ukuthi uMashatile abe ngaphakathi etendeni lakhe achanase noma achanase ngaphandle kwalo.

Esithombeni esingenhla: IPhini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile

Umthombo: @OfficialNtokozo

Izihloko zakamuva