Lusayiva kwi-ANC olokudla ezikoleni eKZN

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Seluvele lwabhidlika uhlelo lokuphakela izikole KwaZulu-Natal, obekuhloswe ngalo ukusiza izingane ukuthi zingalambi uma ziphakathi emagcekeni esikole.

Ithenda ka-R2 billion eyanikezwa inkampani i-Pacina Pty Ltd, ishiye abafundi abaningi abaphuma emakhaya ahlwempu bengenakho ukudla selokhu kwavulwa izikole ngemuva kwekhefu lePhasika.

Iqembu le-IFP selicele uNgqongqoshe wezeMfundo esifundazweni ukuthi ayihoxise ithenda yokulethwa kokudla ezikoleni ngemuva kwalokho abhekane ngqo nenkinga yokuphakelwa kwezingane zesikole.

I-ANC nayo isizwakalise ukukhathazeka kwayo ngale nkinga yanxusa uMnyango wezokuQapha nokuHlola ukuthi uqinisekise ukuthi ukudla kuyafika kuzo zonke izikole esifundazweni.

Njengoba lolu daba luya ngokushuba, iziMeya zamaqembu aphikisayo zisukumele phezulu ukuze zisize ukuletheni ukudla ezikoleni.

UMengameli we-IFP, uMnuz Velenkosini Hlabisa utshele isithangami sabezindaba eThekwini ukuthi kuzomele uNgqongqoshe ayinqamule le nkontileka ngemuva kokuthi inkampani ye-Pacina Pty Ltd yehluleke umsebenzi wayo.

Unxuse uMnyango ukuthi ubuyisele othisha abasebenzise imali yabo ukuthengela abafundi babo ukudla.

Abahlinzeki bempahla e-KZN baveze ukuthi batshelwa ukuba bathenge ukudla kuphela kwinkampani ebizwa nge-Pacina Pty Ltd ngesikhathi benikwa ithenda. Kuthe uma bekhononda kwathiwa kuphuma kubo ukuthi bayalifuna leli thenda noma cha.

Okhulumela i-ANC uMahlengi Bhengu-Motsiri uthe ukuqinisekisa ukuthi izingane zidlile yini kuseseqhulwini eqenjini.

I-Special Investigation Unit iqale uphenyo futhi yacela uMnyango amaphepha amathenda neminye imininingwane.

Esithombeni esingenhla: UNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMbali Frazer obhekene nengcindezi yokuthi asule esikhundleni bese enqamula inkontileka yokudla.

Umthombo wesithombe: I-Twitter

Izihloko zakamuva