Luningi ushintsho okusamele lwenziwe emaphoyiseni

Dylan Bettencourt

Umbiko owenziwe ngamaphoyisa i-South African Police Service (i-SAPS) ukhishwe esidlangalaleni  nasemphakathini futhi  umbiko ukhombisa ukuthi amaphoyisa abulala okungenani umuntu oyedwa nsuku zonke.

Kusukela ekuqaleni konyaka wezi-2012,  abophiko oluzimele abaphenya ngamaphoyisa (i-IPID) babike amacala angaphezu kwangama-380 abantu ababulawa ngamaphoyisa minyaka yonke, futhi la macala abalelwa kubantu abangaphezu koyedwa ngosuku.

Umbiko ukhombise ukubulawa kwamaphoyisa kanye nezindaba zokuhlukunyezwa ngamaphoyisa kanye nenkohlakalo nemibiko engaphezu kweyi-47,000 ebhaliswe ohlelweni phakathi konyaka wezi-2012 kuyela kunyaka wezi-2020, ngokusho kwe-Police Accountability Tracker Dashboard. 

Inani eliphelele lokubulawa kwamaphoyisa selokhu amarekhodi aqala ukugcinwa ngalolu daba ngonyaka wezi-1997, babe yi-10 000 ngonyaka wezi-2020 futhi inani liyaqhubeka nokwanda selokhu kwaqubuka i-Covid-19, ngokusho kwe-GroundUp.

I-IPID ibhalisa ezinye izindaba eziningi eziphakanyiswe mayelana namaphoyisa ezibandakanya ukushaya, ukudubula, ukudlwengula nenkohlakalo kanye nemininingwane eshicilelwe ephakamisa ukuthi isikhathi seminyaka eyisishiyagalombili phakathi kukaMbasa nonyaka wezi-2012 kanye noNdasa ngonyaka wezi-2020 sifaka ukubulawa kwabantu abayi-3 000 okwenziwa ngamaphoyisa.

Ideshibhodi eyenziwe yi-Viewfinder ivumela labo ababike izehlakalo ukuthi balandelele ukuqhubeka kwezikhalazo zabo futhi bakwazi ukuqoqa umbiko wenqubekela phambili. Yize abaningi bezosala bedumele, kuyisinyathelo esihle.

Ezigamekweni ezi-47 984 ezibikwe kudeshibhodi, ziyi-1,553 kuphela izigwebo ezenziwa ngenani elidumazayo lokuxoshwa kwamalungu angama-194 kuphela.

Amaphoyisa kunoma iyiphi ingxenye yomhlaba azifaka ngqo emlilweni futhi akuzona zonke izehlakalo ezibikiwe ezeqa umthetho, kodwa ucwaningo olwenziwe ngonyaka wezi-2020 lukhombisa ukuthi amaphoyisa amaningi awanaso isiqiniseko sokuthi kumele enzenjani uma ebhekene nalesi simo.

Kucwaningo olwenziwe cishe ngamaphoyisa angama-900 ku-SAPS, iphoyisa elilodwa kwamane belingaqiniseki ukuthi “ukudubula umuntu osuke engahlomile ngemuva” kuvunyelwe noma cha.

Ingxenye eyodwa kwezintathu zabaphenduli ezigamekweni bezingazi ukuthi “ukushaya umuntu oboshwe ngozankosi endaweni ebucayi njengezinso” ukuphula umthetho kwa-SAPS noma cha.

Akuyona imfihlo, njengoba ucwaningo lubonisa ukuthi amaphoyisa amaningi awajeziswa ngenxa yokusebenzisa kabi amandla. I-IPID ithembise ukuthi bazokwakha uhlelo lokuqinisekisa ukuthi kunamaphoyisa amaningi kuleli athweswa icala ngezenzo zawo.

Umthombo wesithombe: @Firearms

Izihloko zakamuva