Lubukeka lunombango ukhetho lwangenyanga ezayo

Lungani Zungu

Isimo sisafana ngemuva kokhetho lokuchibiyela lwangoLwesithathu ezifundazweni ezintathu okukhona i-ANC, i-DA ne-IFP njengoba wonke la maqembu evikele ngempumelelo amawadi awo ngaphambi kokhetho.

KwaZulu-Natal uWellington Bonginkosi Nsele we-IFP uwine ngendlela egculisayo kuwadi-12 eMthonjaneni esifundeni i-King Cetshwayo ngo-63%, nokuwukunyuka okungu-58% ngokhetho lohulumeni basekhaya nyakenye.

Yize echithe izinsiza eziningi zomkhankaso ngaphambi kokhetho lokuchibiyela, uVusumuzi Sakhiseni Mthabela we-ANC uthole amavoti angu-29 kuphela. I-NFP edonsa kanzima ilandele ngo-6% kwathi i-EFF yathola u-2% kuphela.

I-IFP isithole izembe ezindaweni zasemakhaya eKZN ikakhulukazi enyakatho yesifundazwe saseMthonjaneni. Lolu khetho lwenziwe ngemuva kokushona kweKhansela ngasekuqaleni konyaka.

E-Mpumalanga i-ANC ihlule ababengamakhansela ayo amabili abengenele ukhetho njengabazimele ngemuva kokuba bexoshwe eqenjini elibusayo ngenxa yokusebenzisana ne-EFF.

OwayeyiKhansela le-ANC kuwadi-3 kuMasipala waseNkomazi uMnuz Jacob Mancoba Mtetwa owangenela ukhetho ngokuzimela ukwazile ukuthola u-19% kuphela.

Lokhu kuphambene no-67% we-ANC kaWanda Ngomane kwathi i-EFF yathola u-14% kuphela. I-ANC yawina le wadi ngo-73.52% nyakenye.

Kuwadi-10 i-ANC ithole u-45%. 

OwayeyiKhansela le-ANC uMnu Vincent Tsepo Nyambi owangenela ukhetho ngokuzimela uthole u-27% kwathi i-EFF yalandela ngo-26%.

UNyambi unikeze i-ANC ithuba elingcono lokusebenzisa imali yayo kule wadi. Ubuholi obunamandla buthole u-2%. I-ANC ithole amavoti angu-58% okhethweni lohulumeni basekhaya ngonyaka odlule.

Umjaho obushube kakhulu bekuwadi-13 ngaphansi kukaMasipala wase-Bushbuckridge e-Mpumalanga phakathi kwe-ANC ne-EFF.

Ilungu le-ANC uGram Lefokisi Sambo uthole u-50% elandelwa eduze nguRudolf Mathonsi we-EFF ngo-49%.

Lesi sigceme sivuleke ngemuva kokushona kweKhansela.

E-Northern Cape uJamie-Lee Andrea Simon√© Greeff we-DA uvikele ngempumelelo uwadi- 21 kuMasipala wase-Sol Plaatje wathola amavoti angu-59%, nokunyuke kusuka ku-51% iqembu elawuthola nyakenye. 

Ukhetho lokuchibiyela lwenziwe ngemuva kokuthi ubulungu bekhansela ebelikhona bunqanyuliwe.

Ukhetho lokuchibiyela oluthembisa ukuthi luzoba nombango luhlehliselwe umhlaka-14 kuMandulo eMhlathuze enyakatho neKZN oluhlanganisa amadolobha afana ne-Richards Bay. 

Kuzophinde kubanjwe ukhetho lokuchibiyela eNtshonalanga Kapa ngalolo suku.

Izihloko zakamuva