Lowo owayengunjiniyela kwa-Transnet usedayisa inyama yenhloko

Lungani Zungu

Umndeni kaPhila Dubazane wawungajabule ngesikhathi esula emsebenzini wakhe owawukhokhela kahle kwa-Transnet wakhetha ukudayisa inyama yenhloko.

Namuhla umndeni kaPhila uyamncoma ngokuba ngusomabhizinisi okhaliphile.

UPhila wase-Melmoth, eningizimu yasoLundi, ushiye kwa-Transnet ngowe-2019 ngemuva kokubasebenzela iminyaka eyisishiyagalombili.

“Ngenza imali eningi kunaleyo engake ngayenza. Ngondla unkosikazi wami, izingane ezintathu kanye nezingane zakwethu,” kusho yena.

Uthe, uyise wabafundisa ukuthi kumele bazenzele imali futhi bangakunaki okushiwo abanye abantu.

“Ngithathe isinqumo esifanele. Ngincamela ukwenza inzuzo yesenti elilodwa kunokuvuka ekuseni njalo ngisebenzele omunye umuntu.”

Uthe, akanamahloni ngokudayisa inyama yenhloko.

Iphupho lakhe esamncane kwakuwukuba sebhizinisini lokwakha kodwa manje usethole injabulo kwezolimo.

“Angisoze ngenza okunye ngaphandle kwalokhu engikwenzayo manje. Angisoze ngabheka emuva.”

Uqasha abantu abayishumi ngaseThekwini.

“Ngifuna intsha eningi ingene kwezamabhizinisi esikhundleni sokuyofuna imisebenzi.”

Uphothule i-diploma yobunjiniyela ngowe-2009 eMangosuthu University of Technology wabe esebhalisela i-Btech, ayiphothula ngowe-2014 e-Tshwane University of Technology.

Ngesikhathi ebuzwa, akadalulanga ukuthi wenza malini, kodwa uthe: “Noma ngabe ngenza inzuzo ye-R15, ngingajabula ngoba leli yibhizinisi lami nefa lezingane zami.”

Uthe, abantu abasha kumele balwele amaphupho abo.

“Ungabalaleli abantu abazama ukukuqeda amandla. Kumele ulwe ukuze ufeze amaphupho akho,” kusho yena.

Izihloko zakamuva