Lizongena emlandweni igama likaPele

Igama likaPele lizofakwa kwisichazamazwi ngokusemthethweni njengesichasiso, esichaza umuntu owenza izinto ngendlela engajwayelekile. 

Igama lalowo osewine iNdebe Yomhlaba kathathu lengezwe kuhlelo lwase-Portugal futhi lizongena kwisichazamazwise-Michaelis njengengxenye yomkhankaso othi “Pele in the Dictionary”, okuhloswe ukuphakamiswa igama lakhe ngaphandle kwezemidlalo.

Ngemuva kokuthi kusayine abantu abangu-100,000 abavumelana nalokhu, umkhankaso wokuthatha igama likaPele lifakwe kwisichazamazwi kuhambisana nencazelo efundeka kanje, “Lokhu kusho umuntu owenza izinto ngendlela ehlukile, ngenxa yekhwalithi, ukubaluleka noma ukuhluka kwakhe okungeke kulinganiswa nanoma yini noma noma ubani, njengoPelé.”

Lokhu kwenzeke emcimbini we-Summit Sports e-Pacaembu, lapho umndeni kaPele uklonyeliswe ngoqwembe oluqukethe incazelo.

I-Michaelis isilifakile leli gama ohlelweni lwayo lwedijithali futhi lizofakwa kumqulo olandelayo ophrintiwe.

UJoe Fraga ongumqondisi omkhulu wePele Foundation, uthe umkhankaso kaPele wokufaka igama lakhe kwisichazamazwi kuyaqala ngqa ebholeni. 

“Igama lakhe kwisichazamazwi likhombisa ukubaluleka kakhulu kwefa lakhe elizogcina uPele ephila ingunaphakade,” kusho uFraga.

Kusukela manje, igama likaPele lizosetshenziswa ukuchaza abantu abahlukile, abangenakuqhathaniswa njengengqwele yase-Brazil uqobo.

Luhlanganiswe intatheli yakwa-Scrolla

Isithombe esingenhla: UPele

Izihloko zakamuva