Lizobuyiselwa esikhundleni iPhini elaxoshwa ngokungemthetho

Lubhalwe i-GroundUp

Inkantolo yezabasebenzi eGoli iyalele uNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu uMmamoloko Kubayi ukuthi abuyisele ngokushesha iPhini likamqondisi wezamaBhizinisi ayemxoshile ngemuva kokuthi uNgqongqoshe avaleleke kwi-lift ihora lonke.

UKubayi unqamule inkontileka yePhini ngemuva kwesigameko sokuvaleleka kwi-lift, esola isekela lomqondisi ngokungaziphathi kahle.

Kule nyanga iJaji elibambile eNkantolo yezabaSebenzi eGoli, uMolatelo Makhura linqume ukuthi ukuziphatha kukaKubayi akukho emthethweni futhi kumele kubhekwe.”

UNgqongqoshe uyalelwe ukuthi abuyisele ngokushesha iPhini likaMqondisi, uNelly Letsholonyane okwatholakala ukuthi waxoshwa ngokungekho emthethweni ngoMbasa.

Kule nyanga iJaji elibambile eNkantolo yezabaSebenzi eGoli, uMolatelo Makhura linqume ukuthi ukuziphatha kukaKubayi bekungekuhle neze.”

“Ukuziphatha okunjalo akufanele kugunyazwe iNkantolo yezomthetho. Le Nkantolo ayikwazi futhi akufanele ikushaye indiva ukungabi nabulungiswa.

“Umthelela wezinqumo ezinjengalezi kubasebenzi awumuhle neze.”

UKubayi wabhala ku-WhatsApp ngaphambi nje kwehora lesishiyagalombili ebusuku ngomhlaka-14 kuNdasa kulo nyaka ukuthi uvaleleke kwi-lift nokuthi umuntu okumele alungise lenkinga usegodukile.”

Ngesikhathi uLetsholonyane ebona lo myalezo wathatha izinyathelo ngokushesha wafuna uchwepheshe kwinkampani esiza ngama-lift ukuze ezobhekana nalolu daba. Ekuseni ngo-7:30 wabizelwa ehhovisi likaNgqongqoshe wanikezwa incwadi yokuthi uyaxoshwa ngenxa yobudedengu okubeka engcupheni izimpilo zabasebenzi. Uxoshwe emsebenzini kusukela ngomhlaka-20 kuMbasa.

ULetsholonyane ube eseya eNkantolo yezabasebenzi eGoli, esola uNgqongqoshe ngokuphula inkontileka yakhe ngokungemthetho.

Esinqumweni sakhe sakamuva, iJaji uMakhura uthe ukuxoshwa kwakhe kwakungekho emthethweni ngoba uNgqongqoshe akazange ahambisane nemibandela ye-Senior Management Service Handbook (SMS Handbook).

Uthe uLetsholonyane waqashwa uMnyango kusukela ngo-2005 kanti ubesalelwe iminyaka emithathu ngaphambi kokuthi athathe umhlalaphansi ngesikhathi exoshwa. Uthe ngosuku olulandelayo uLetsholonyane wanikezwa incwadi nguNgqongqoshe eyayiqukethe izinsolo zokungaziphathi kahle.

Lokhu kwakuhlanganisa ukuthi njengomphathi onesibopho sokuqinisekisa ukuthi yonke into kulesi sikhungo isebenza kahle okubandakanya nama-lift, wehlulekile ukugwema ingozi, futhi kwakufanele azi ukuthi kusasebenza abantu kulesi sikhungo.

ULetsholonyane uhambise incazelo ebhalwe phansi, ephika ukungaziphathi kahle waveza nokuthi lolu daba kumele lusukunyelwe ukuze aqondiswe izigwegwe.

Kodwa-ke, mhla zintathu kuMbasa uNgqongqoshe umnikeze izinto ezintathu okumele akhethe kuzo ukuxoshwa, ukuqulwa kwecala noma ukuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi.

ULetsholonyane engaphansi kwengcindezi ukhethe ukusheshe athathe umhlalaphansi.

Ngesikhathi ebuyela ekhaya ngomhlaka-20 kuMbasa, wathola ucingo oluvela kuNgqongqoshe etshelwa ukuthi uyaxoshwa emsebenzini ngokushesha nokwaqinisekiswa encwadini.

Osesithombeni esingenhla: UMmamoloko Kubayi

Izihloko zakamuva