Liyathuthuka ibhizinisi lokuwasha amateku

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

USiyabonga Gocini ubone ithuba elihle lokuqala ibhizinisi ngesikhathi se-Covid, wasungula ibhizini alibiza ngokuthi i-Sneaker Spa kanti uwasha amateku kanye nezinye izicathulo.

Ibhizinisi likaGocini aligcini ngokuhlinzeka abantu bakuleli elokishini laseKapa lakwaLanga ngezicathulo ezihlanzekile, kodwa uphinde azivuselele zibukeke sengathi zintsha.

“Ibhizinisi liqhuba kahle. I-Sneaker Spa inethimba elinekhono eliholwa yimina ukuqinisekisa ukuthi sikhipha into esezingeni.”

Ngomsebenzi wabo omuhle noncomekayo, i-Sneaker Spa ishawelwa ihlombe elikhulu emphakathini.

“Inhloso yethu ukuhlola indlela leli bhizinisi le-Sneaker Spa elikhule ngayo, sihlaziye okuhle nokubi bese sisungula namasu okuthuthukisa leli bhizinisi.”

“Ngaqaphela ukuthi abantu abakwazi ukuhlanza izicathulo zabo ikakhulu lezi ezinemibala ephuma kalula.

I-Sneaker Spa iwasha izinhlobonhlobo zezicathulo ngamanani aphansi aqala ku-R50, kodwa kokunye kuya ngokudingwa ikhasimende.

“Inani lethu elijwayelekile ngu-R80 kanti kuhluka ngendlela ikhasimende elisuke lifuna ngayo, siyakwazi nokuvuselelaumbala.”

Isikhathi somsebenzi wabo sithatha izinsuku ezimbili kuya kwezintathu kuye ngesimo sezicathulo.

UGocini uthe ubonga kakhulu ukwesekwa akutholayo.

“Ngiqale leli bhizinisi ngemuva kokuncishiswa kwamahora ethu okusebenza emsebenzini ngenxa yalolu bhubhane,” kusho uGocini.

Ukukhula kwebhizinisi kugcine kuholele ekutheni awuyeke umsebenzi wakhe agxile ebhizinisini.

“Kubalulekile ukuthi uhlale ugqoke izicathulo ezihlanzekile ngoba ziningi izifo kanti abanye abantu banezinyawo ezizwelayo,” kusho uGocini.

I-Sneaker Spa ivule amathuba emisebenzi kubantu abathathu abebengasebenzi phambilini.

UThabiso Siboko uthe ubonga uGocini ngokumnikeza ithuba lokuba yingxenye yebhizinisi.

“Umsebenzi wangisindisa ezintweni eziningi, siyazi sonke ukuthi emalokishini akithi amatasa kangakanani futhi kulula ukungena ezintweni ezimbi. Ukuba lapha akugcini nje ngokubeka ukudla etafuleni, kodwa kungisindisile,” kusho. Siboko.

Ikhasimende uMnu Siyabonga Malandela uncome ibhizinisi ngokumhlenga ekuwasheni amateku njalo.

“Ngiyakuzonda ukuwasha izicathulo, i-Sneaker Spa isiza abantu abafana nami ekwenzeni umsebenzi ngokwethu.

Isithombe esingenhla: I-Sneaker spa ehlanza izinhlobonhlobo zezicathulo okujabulisa amakhasimende

Isithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva