Liya ngokushuba udaba lwasemayini Okhukho

Celani Sikhakhane

Abasebenzi basemayini yamalahle Okhukho abatelekile banqabile ukubuyela emsebenzini kuze kube kuhlangatshezwana nezimfuno zabo yize abaphathi be-Zululand Anthracite Colliery (i-ZAC) bekhiphe isitatimende sokuthi ngeke bahole.

Umphathi jikelele wemayini uWayne Rowe uthumele umqhafazo kubo bonke abasebenzi basemayini yase-Okhukho KwaNongoma ebayalela ukuthi beze emsebenzini ngoLwesibili noma bazibeke engcupheni yokungaholi.

“Izisebenzi ze-ZAC ziyalelwe zanikezwa umnqamulajuqu wokuthi zibuyele emsebenzini ngehora lesishiyagalombili ekuseni mhla zintathu kuNhlaba” ngokusho komyalezo.

Kodwa abasebenzi abavumelani nalemiyalo bavele baya emayini bayobhikisha esangweni elikhulu lapho bevimbe khona abaphathi nabasebenza ngogesi.

Ngesonto eledlule abasebenzi baphume ngemuva kwamasonto amabili behleli emigodini yezimayini beteleka ngenxa yamaholo kanye nokushoda kwemihlomulo yabasebenzi.

Bahlale ngaphansi kwaze kwafika ekutheni abaphathi bathathe isinqumo sokuvala indawo engena umoya emseleni okuphoqe ukuthi abasebenzi baphume emgodini bayeke ukuteleka.

URowe utshele abamele izinyunyana ukuthi inkampani ngeke ihlangabezane nezidingo zabasebenzi uma bengabuyeli emsebenzini wengeza ngokuthi uzokhipha isimemezelo esisha esizoholela ekulahlekeni kwemisebenzi.

Omele i-Association of Mine Workers Union uMnu Mfanawenyanga Dlamini uveze ukuthi ngenxa yokuthi uRowe akahlehli babhalele abanikazi bemayini ukuthi bakhulume nabasebenzi.

Ubefuna abanikazi balemayini bakhulume ekuseni ngehora lesishiyagalombili ngoMgqibelo bese kuthi eyasebusuku nayo ikhulunywe ngalolo suku. Abasebenzi balandula bethi uzama ukudala uqhekeko phakathi kwabo.

Abanye abasebenzi bathi babona sengathi i-ZAC yake yaba inkampani ekhokha kakhulu futhi wonke umsebenzi wasemayini wakwazi ukuphila impilo ehloniphekile.

“Besiphila impilo emnandi ngaphambi kokuvalwa kwendawo,” kusho umsebenzi ocele ukuthi igama lakhe ligodlwe.

“Sikwazile ukuthenga izimoto sathatha amakhosikazi angaphezu kweyodwa. Sinezingane eziningi ebesingenankinga yokuzinakekela. Kodwa manje izinto sezishintshile.

Ubudlelwano ekhaya bubi ngoba asikwazi ukuhlinzeka njengakuqala.”

I-ZAC ikhiqiza i-anthracite ebalulekile embonini yensimbi yaseNingizimu Afrika.

Iyona kuphela imayini ekhiqiza i-anthracite engungqo efanayo neyase-Swatini.

Ngaphandle kwale mithombo yomibili umkhiqizo kuzodingeka ungeniswe usuka e-Vietnam noma e-Ukraine ngentengo ephindwe kabili.

Scrolla World Cup Quiz