Liwile iqhawe

UMcwaningi Mabhuku Jikelele uKimi Makwetu, oneminyaka engama-54, ushone ngoLwesithathu ngemuva kwesikhathi eside ephethwe yisifo somdlavuza, kumemezele ihhovisi lakhe ngoLwesithathu.

Ebhonga emswaneni, uMengameli uCyril Ramaphosa uchaze uMakwetu njengomuntu obesebenzele isizwe ngokugqamile nangobuqotho obukhulu.

“Imicabango nemikhuleko yethu ikanye nomndeni wakhe ngalesi sikhathi sosizi olukhulu,” kusho uRamaphosa, ethula inkulumo yakhe esizweni ngoLwesithathu ebusuku.

“UMnu. Makwetu udlule emhlabeni esesibhedlela. Watholakala enomdlavuza wamaphaphu wesigaba sesine  ngoNhlangulana kowezi-2018,” kusho isitatimende sehhovisi lakhe.

UMakwetu, ubeyi-chartered accountant ngokomsebenzi, waqokwa njengomcwaningimabhuku-jikelele ngoZibandlela kowezi-2013. Isikhathi sakhe sokuba ngumcwaningimabhuku-jikelele besizophela ekupheleni kukaLwezi.

Ngokudabuka uvela eKapa, ​​ubeneziqu zeSayensi yezeNhlalo azithola eNyuvesi yaseKapa (UCT) nase-BCompt Honours degree azithola eNyuvesi yaseNatali, okwavula indlela yakhe yokuba ngumcwaningi mabhuku oqeqeshiwe.

Uhlu olude lwezinkampani azisebenzele, lubandakanya i-Standard Bank ne-Metropolitan Life.

Intatheli yophenyo ye-Daily Maverick uPieter Louis Myburgh ichaze uMakwetu “njengengonyama eyalwela lelizwe kakhulu. Ngenkathi izikhungo ezifana noKlebe kanye ne-NPA zikhothamela amandla okubanjwa, i-AG yahlala izibophezele ngokuqinile emthethweni nasekuziphatheni okuyisisekelo kwabantu.

“Liwile iqhawe.”

Umthombo wesithombe: @GovernmentZA

Izihloko zakamuva